Plutarc, Els mèrits de les dones VI. «Les celtes»

Antología de textos griegos: Plutarco

Sobre Plutarc i les Moralia

γυναικῶν ἀρετά   (Perseus). Κελταί

Κελτοῖς, πρὶν ὑπερβαλεῖν Ἄλπεις καὶ κατοικῆσαι τῆς Ἰταλίας ἣν νῦν νέμονται χώραν, στάσις ἐμπεσοῦσα δεινὴ καὶ δυσκατάπαυστος εἰς πόλεμον ἐμφύλιον προῆλθεν.

Abans de travessar πρὶν ὑπερβαλεῖν  els Alps Ἄλπεις i establir-se  κατοικῆσαι al territori χώραν d’Itàlia τῆς Ἰταλίας que ἣν ara νῦν habiten νέμονται, una revolta στάσις que va esclatar ἐμπεσοῦσα terrible i imparable δεινὴ καὶ δυσκατάπαυστος, entre els celtes Κελτοῖς, va arribar προῆλθεν a guerra civil εἰς πόλεμον ἐμφύλιον.

αἱ δὲ γυναῖκες ἐν μέσῳ τῶν ὅπλων γενόμεναι καὶ παραλαβοῦσαι τὰ νείκη διῄτησαν οὕτως ἀμέμπτως καὶ διέκριναν, ὥστε φιλίαν πᾶσι θαυμαστὴν καὶ κατὰ πόλεις καὶ κατ᾽ οἴκους γενέσθαι πρὸς πάντας.

Les dones αἱ δὲ γυναῖκες, posant-se γενόμεναι al mig de les armes ἐν μέσῳ τῶν ὅπλων i coneixent παραλαβοῦσαι els motius de disputa τὰ νείκη, van arbitrar διῄτησαν i van jutjar διέκριναν tan οὕτως  irreprotxablement ἀμέμπτως que ὥστε una amistat φιλίαν, motiu d’admiració θαυμαστὴν per tothom πᾶσι, va nèixer γενέσθαι entre tots πρὸς πάντας, a les ciutats i a les famílies καὶ κατὰ πόλεις καὶ κατ᾽ οἴκους.

ἐκ τούτου διετέλουν περὶ τε πολέμου καὶ εἰρήνης βουλευόμενοι μετὰ τῶν γυναικῶν καὶ τὰ πρὸς τοὺς συμμάχους ἀμφίβολα δι᾽ ἐκείνων βραβεύοντες.

A partir d’això ἐκ τούτου van seguir διετέλουν prenent decisions βουλευόμενοι sobre la guerra i la pau περὶ τε πολέμου καὶ εἰρήνης junt amb les dones μετὰ τῶν γυναικῶν i decidint βραβεύοντες amb elles δι᾽ ἐκείνων els punts conflictius τὰ  ἀμφίβολα amb els aliats πρὸς τοὺς συμμάχους.

ἐν γοῦν ταῖς πρὸς Ἀννίβαν συνθήκαις ἐγράψαντο, Κελτῶν μὲν ἐγκαλούντων , τοὺς ἐν Ἰβηρίᾳ Καρχηδονίων ἐπάρχους καὶ στρατηγοὺς εἶναι δικαστάς: ἂν δὲ Καρχηδόνιοι Κελτοῖς ἐγκαλῶσι, τὰς Κελτῶν γυναῖκας.

Segons això γοῦν, en els tractats ἐν  ταῖς  συνθήκαις amb Anníbal πρὸς Ἀννίβαν van escriure  ἐγράψαντο que, acusant / si acusaven els celtes ἐγκαλούντων Κελτῶν als cartaginesos Καρχηδονίοις, serien jutges els governants i generals dels cartaginesos a Ibèria τοὺς ἐν Ἰβηρίᾳ Καρχηδονίων ἐπάρχους καὶ στρατηγοὺς εἶναι δικαστάς; però en cas que ἂν δὲ els cartaginesos Καρχηδόνιοι acusessin ἐγκαλῶσι els celtes Κελτοῖς, (serien jutges) les dones dels celtes τὰς Κελτῶν γυναῖκας

Llengua: formes o construccions a destacar / explicar / repassar / investigar…

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s