Llucià de Samòsata, Diàlegs de heteres, I, Glícera i Thais

Sobre Llucià de Samòsata i els “diàlegs de heteres”

Text grec (Perseus)

Γλυκέρα. Tὸν στρατιώτην ἐκεῖνον, Θαΐ, τὸν Ἀκαρνᾶνα, ὅς πάλαι μὲν Ἀβρότονον εἶχε, μετὰ ταῦτα δὲ ἠράσθη ἐμοῦ, τὸν εὐπάρυφον λέγω, τὸν ἐν τῇ χλαμύδι, οἶσθα αὐτόν, ἐπιλέλησαι τὸν ἄνθρωπον; El soldado aquel, Thais, el acarnanio, que ὅς hace tiempo tenía εἶχε  a Habrótono, y después de eso se enamoró ἠράσθη de mí, el de púrpura digo, el de la clámide, ¿lo conoces οἶσθα, o has olvidado ἐπιλέλησαι ese hombre?

Θαίς. οὔκ, ἀλλὰ οἶδα, Γλυκέριον, καὶ συνέπιε μεθ᾽ ἡμῶν πέρυσιν ἐν τοῖς Ἁλώοις. τί δὲ τοῦτο; ἐῴκεις γάρ τι περὶ αὐτοῦ διηγεῖσθαι. No, claro que ἀλλὰ (lo) conozco οἶδα, Glycerion,  bebía συνέπιε con nosotras en las (fiestas) Háloas. ¿Por qué eso? pareces ἐῴκεις (querer)  explicar διηγεῖσθαι algo τι sobre él.

Γλυκέρα. Γοργόνα αὐτὸν παμπόνηρος, φίλη δοκοῦσα εἶναι, ἀπέσπασεν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὑπελθοῦσα. Gorgona, la muy malvada, aparentando δοκοῦσα ser (mi) amiga, seduciéndo(lo) ὑπελθοῦσα lo αὐτὸν ha apartado ἀπέσπασεν de mí.

Θαίς. καὶ νῦν σοὶ μὲν ἐκεῖνος οὐ πρόσεστι, Γοργόναν δὲ ἑταίραν πεποίηται; ¿Y ahora aquél no se te σοὶ acerca πρόσεστι, y ha convertido (ha hecho de) πεποίηται a Gorgona en su hetera?

Γλυκέρα. ναί, Θαΐ, καὶ τὸ πρᾶγμα οὐ μετρίως μου ἥψατο. Sí, Thais, y el asunto me ha afectado ἥψατο no poco οὐ μετρίως

Θαίς. πονηρὸν μέν Γλυκέριον, οὐκ ἀδόκητον δέ, ἀλλ᾽ εἰωθὸς γίγνεσθαι ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἑταιρῶν. οὔκουν χρὴ οὔτε ἀνιᾶσθαι ἄγαν οὔτε μέμφεσθαι τῇ Γοργόνῃ: οὐδὲ γὰρ σὲ Ἀβρότονον ἐπ᾽ αὐτῷ πρότερον ἐμέμψατο, καίτοι φίλαι ἦτε. (Es) duro, Glycerion, pero no sorprendente, sino habitual εἰωθὸς que nos pase γίγνεσθαι a nosotras las heteras. Así que no hay que χρὴ apenarse ἀνιᾶσθαι en exceso y  criticar μέμφεσθαι a Gorgona: además Abrótono tampoco te criticó ἐμέμψατο antes a ti σὲ por eso ἐπ᾽ αὐτῷ , aunque καίτοι erais ἦτε amigas.

[2] ἀτὰρ ἐκεῖνο θαυμάξω, τί καὶ ἐπῄνεσεν αὐτῆς στρατιώτης οὗτος, ἐκτὸς εἰ μὴ παντάπασι τυφλός ἐστιν, ὃς οὐχ ἑωράκει τὰς μὲν τρίχας αὐτὴν ἀραιὰς ἔχουσαν καὶ ἐπὶ πολὺ τοῦ μετώπου ἀπηγμένας: τὰ χείλη δὲ πελιδνὰ καὶ νεκρικὰ καὶ τράχηλος λεπτὸς καὶ ἐπίσημοι  ἐν αὐτῷ αἱ φλέβες καὶ ῥὶς μακρά. ἓν μόνον, εὐμήκης ἐστὶ καὶ ὀρθὴ καὶ μειδιᾷ πάνυ ἐπαγωγόν. Pero estoy sorprendido θαυμάξω por otra cosa ἐκεῖνο: qué τί ha podido elogiar ἐπῄνεσεν de ella αὐτῆς ese soldado  στρατιώτης οὗτος, si no es que ἐκτὸς εἰ μὴ está absolutamente ciego,  que ὃς  no la αὐτὴν ha visto ἑωράκει, que tiene ἔχουσαν cuatro /escasos pelos y con grandes entradas  ἀπηγμένας en la frente (retirados hasta bien entrada la frente); los labios son lívidos y cadavéricos, el cuello delgado y las venas marcadas en él, y una nariz grande; una sola cosa (tiene): es alta, erquida y sonríe μειδιᾷ muy seductoramente.

Γλυκέρα. οἴει γάρ, Θαΐ, τῷ κάλλει ᾑρῆσθαι τὸν Ακαρνᾶυα; οὐκ οἶσθα ὡς φαρμακὶς Χρυσάριον μήτηρ αὐτῆς, Θετταλάς τινας ᾠδὰς ἐπισταμένη καὶ τὴν σελήνην κατάγουσα; φασὶ δὲ αὐτὴν καὶ πέτεσθαι τῆς νυκτός: ἐκείνη ἐξέμηνε τὸν ἄνθρωπον πιεῖν τῶν φαρμάκων ἐγχέασα, καὶ νῦν τρυγῶσιν αὐτόν. ¿Piensas οἴει, Thais, que el acarnanio se ha enamorado ᾑρῆσθαι de su belleza?¿ no sabes οἶσθα que Crisarion, su madre, (es) experta en fármacos φαρμακὶς, que conoce ἐπισταμένη ciertos conjuros tesalios, y que hace bajar κατάγουσα la luna? dicen φασὶ que ella αὐτὴν incluso καὶ vuela πέτεσθαι de noche τῆς νυκτός: ella enloqueció ἐξέμηνε a ese hombre, ofreciéndole ἐγχέασα de beber πιεῖν sus fármacos, y ahora recogen τρυγῶσιν sus frutos

Θαίς. καὶ σύ, Γλυκέριον, ἄλλον τρυγήσεις, τοῦτον δὲ χαίρειν ἔα. También tú, Glicerion, recogerás los frutos τρυγήσεις de otro, y a ese, deja ἔα que se vaya.

Llengua: formes o construccions a destacar / explicar / repassar / investigar…

Anuncis

Llucià, Diàlegs dels morts XVIII “Menip i Hermes”

Llucià, Diàlegs dels morts – XVIII “Menip i Hermes” (pdf amb el text original i comentat)

Μένιππος. ποῦ δὲ οἱ καλοί εἰσιν αἱ καλαί, Ἑρμῆ; ξενάγησόν με νέηλυν ὄντα.

Ἑρμῆς. οὐ σχολή μοι, Μένιππε: πλὴν κατ᾽ ἐκεῖνο ἀπόβλεψον, ἐπὶ τὰ δεξιά, ἔνθα Ὑάκινθός τέ ἐστι καὶ  Νάρκισσος καὶ Νιρεὺς καὶ Ἀχιλλεὺς καὶ Τυρὼ καὶ Ἑλένη καὶ Λήδα καὶ ὅλως τὰ ἀρχαῖα πάντα κάλλη.

Μένιππος. ὀστᾶ μόνα ὁρῶ καὶ κρανία τῶν σαρκῶν γυμνά, ὅμοια τὰ πολλά.

Ἑρμῆς. καὶ μὴν ἐκεῖνά ἐστιν πάντες οἱ ποιηταὶ θαυμάζουσι τὰ ὀστᾶ, ὧν σὺ ἔοικας καταφρονεῖν.

Μένιππος. ὅμως τὴν Ἑλένην μοι δεῖξον: οὐ γὰρ ἂν διαγνοίην ἔγωγε.

Ἑρμῆς. τουτὶ τὸ κρανίον Ἑλένη ἐστίν.

Μένιππος. [2] εἶτα διὰ τοῦτο αἱ χίλιαι νῆες ἐπληρώθησαν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος καὶ τοσοῦτοι ἔπεσον Ἕλληνές τε καὶ βάρβαροι καὶ τοσαῦται πόλεις ἀνάστατοι γεγόνασιν;

Ἑρμῆς. ἀλλ᾽ οὐκ εἶδες, Μένιππε, ζῶσαν τὴν γυναῖκα: ἔφης γὰρ ἂν καὶ σὺ ἀνεμέσητον εἶναι τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν: ἐπεὶ καὶ τὰ ἄνθη ξηρὰ ὄντα εἴ τις βλέποι ἀποβεβληκότα τὴν βαφήν, ἄμορφα δῆλον ὅτι αὐτῷ δόξει, ὅτε μέντοι ἀνθεῖ καὶ ἔχει τὴν χρόαν, κάλλιστά ἐστιν.

Μένιππος. οὐκοῦν τοῦτο, Ἑρμῆ, θαυμάζω, εἰ μὴ συνίεσαν οἱ Ἀχαιοὶ περὶ πράγματος οὕτως ὀλιγοχρονίου καὶ ῥᾳδίως ἀπανθοῦντος πονοῦντες.

Ἑρμῆς. οὐ σχολή μοι, Μένιππε, συμφιλοσοφεῖν σοι. ὥστε σὺ μὲν ἐπιλεξάμενος τόπον, ἔνθα ἂν ἐθέλῃς, κεῖσο καταβαλὼν σεαυτόν, ἐγὼ δὲ τοὺς ἄλλους νεκροὺς ἤδη

Luciano, Diálogos marinos II “Poseidón y el Cíclope”

Texto y traducción literal:

Κύκλωψ  πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ με κοιμωμένῳ ἐπιχειρήσας.

πάτερ, Oh padre, οἷα qué cosas / qué males πέπονθα  he sufrido  ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου,  por el maldito extranjero, ὃς  que / quien / el cual  μεθύσας  με emborrachándome  ἐξετύφλωσέ me cegó ἐπιχειρήσας atacándo(me) (a mí) κοιμωμένῳ dormido ( que dormía / mientras dormía).

Κύκλωψ Τὸ μὲν πρῶτον Οὖτιν αὑτὸν ἀπεκάλει, ἐπεὶ δὲ διέφυγε καὶ ἔξω ἦν βέλους, Ὀδυσσεὺς ὀνομάζεσθαι ἔφη.

Τὸ  πρῶτον  Al principio ἀπεκάλει  se llamaba αὑτὸν  a sí mismo Οὖτιν Nadie“; δὲ pero ἐπεὶ  cuando διέφυγε  huyó καὶ ἦν  y estaba ἔξω βέλους fuera de mi alcance, –más literal: “fuera / lejos de armas arrojazadizas” –  ἔφη decía ὀνομάζεσθαι llamarse  ὈδυσσεὺςOdiseo

cyclop_baur14

Κύκλωψ Κατέλαβον ἐν τῷ ἄντρῳ ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας πολλούς τινας, ἐπιβουλεύοντας δῆλον ὅτι τοῖς ποιμνίοις: ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμαπέτρα δέ ἐστι παμμεγέθηςκαὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα ἐναυσάμενος ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐφάνησαν ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι: ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας. ἐνταῦθα πανουργότατος ἐκεῖνος, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν, δίδωσί μοι πιεῖν φάρμακόν τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον: ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ ἀνεστρέφετο καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην, τέλος δὲ ἐς ὕπνον κατεσπάσθην. δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν καὶ πυρώσας γε προσέτι ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου τυφλός εἰμί σοι, Πόσειδον.

Κύκλωψ Κατέλαβον Capturé ἐν τῷ ἄντρῳ en la cueva ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας volviendo / al volver del pastoreo,  πολλούς τινας a muchos hombres, ἐπιβουλεύοντας tramando /planeando malas ideas δῆλον ὅτι -era evidente- τοῖς ποιμνίοις contra los rebaños: ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμα pues cuando puse en la entrada la tapa — πέτρα δέ ἐστι παμμεγέθης es una piedra enormeκαὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα y encendí el fuego ἐναυσάμενος prendiendo ἔφερον δένδρον el árbol que traía ἀπὸ τοῦ ὄρους desde la montaña, ἐφάνησαν se hicieron visibles ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι intentando ocultarse: ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν yo, agarrando a algunos de ellos, ὥσπερ εἰκὸς ἦν como era natural, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας (los) devoré, siendo /al ser / ya que eran ladrones.

800px-Villa_Del_Casale_Vestibolo_Di_Polifemo_room_44.jpg

ἐνταῦθα πανουργότατος ἐκεῖνος Entonces aquel bribón / malvado, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν ya sea Nadie o Odiseo, δίδωσί μοι πιεῖν me ofrece para beber  φάρμακόν τι ἐγχέας un brebaje, escanciándolo /vertiéndolo en un recipiente, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, dulce y aromático ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον pero traicionero y perturbador: ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι todo me parecía enseguida dar vueltas en torno a mí, al beber καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ y la mismísima cueva ἀνεστρέφετο giraba καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην y yo ya no estaba en mí, τέλος δὲ ἐς ὕπνον κατεσπάσθην y finalmente me vi sumido en el sueño. δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν Él, afilando una estaca καὶ πυρώσας γε προσέτι e incendiándola además ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα me cegó durmiendo / mientras dormía, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου y desde aquello τυφλός εἰμί σοι (dativo ético) me tienes ciego, Πόσειδον, oh Poseidón.

421099_3398662608417_1325318326_3288858_1815166614_n

Κύκλωψ Ἀλλ̓ ἐγὼ ἀφεῖλον, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν ἐθήρων τὰς χεῖρας ἐκπετάσας , μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα ἐς τὴν νομήν, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ  ὁπόσα ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ por mí.

Κύκλωψ Ἀλλ̓ ἐγὼ ἀφεῖλον, yo (la) retiré, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα para poderlo coger mejor al salir, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν y sentándome junto a la puerta ἐθήρων cazaba / intentaba cazar(los) τὰς χεῖρας ἐκπετάσας extendiendo las manos, μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα ἐς τὴν νομήν enviando solos los rebaños a los pastos, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ encargando al carnero  ὁπόσα ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν cuantas cosas era necesario que él hiciese ὑπὲρ ἐμοῦ por mí.

interior_homer_odysseyBkIX413to479

Κύκλωψ  συνεκάλεσα, πάτερ, καὶ ἧκον: ἐπεὶ δὲ ἤροντο τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα κἀγὼ ἔφην ὅτι Οὐτίς  ἐστι, μελαγχολᾶν οἰηθέντες με ᾤχοντο ἀπιόντες. οὕτω κατεσοφίσατό με κατάρατος τῷ ὀνόματι. καὶ μάλιστα ἠνίασέ με, ὅτι καὶ ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν, Οὐδὲ πατήρ, φησίν, Ποσειδῶν ἰάσεταί σε.

Συνεκάλεσα, πάτερ, καὶ ἧκον (los) llamé, padre, y vinieron: ἐπεὶ δὲ pero cuando ἤροντο preguntaron τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα el nombre del atacante κἀγὼ ἔφην ὅτι y yo decía que Οὐτίς  ἐστι “Es nadie”, μελαγχολᾶν οἰηθέντες με pensando que yo desvariaba ᾤχοντο ἀπιόντες se iban alejándose. οὕτω κατεσοφίσατό με κατάρατος τῷ ὀνόματι Así me engañó el maldito con el nombre. καὶ μάλιστα ἠνίασέ με y lo que más me afligió, ὅτι καὶ ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν que encima, echándome en cara mi desgracia, Οὐδὲ πατήρ φησίν “ni tu padre”, me dice , Ποσειδῶν ἰάσεταί σεPoseidón te curará.”