Aelianus, Varia Historia XIII, 28 “Diògenes i el seu esclau”

Aelianus, Claudius, Varia Historia XIII, 28 “Diògenes i el seu esclau”

Text grec (Perseus)

Διογένης ἡνίκα ἀπέλιπε τὴν πατρίδα, εἷς αὐτῷ τῶν οἰκετῶν ἠκολούθει ὄνομα Μάνης, ὃς οὐ φέρων τὴν μετ᾽ αὐτοῦ διατριβὴν ἀπέδρα. προτρεπόντων δέ τινων ζητεῖν αὐτὸν ἔφη ῾οὐκ αἰσχρὸν Μάνην μὲν μὴ δεῖσθαι Διογένους, Διογένην δὲ Μάνους;᾿ οὗτος δὲ οἰκέτης ἐς Δελφοὺς ἀλώμενος ὑπὸ κυνῶν διεσπάσθη, τῷ ὀνόματι τοῦ δεσπότου δίκας ἐκτίσας ἀνθ᾽ ὧν ἀπέδρα.

Traducció literal:

Quan ἡνίκα Diògenes Διογένης va abandonar ἀπέλιπε  la (seva) pàtria τὴν πατρίδα, un sol /només un εἷς  dels (seus) esclaus τῶν οἰκετῶν -Manes  Μάνης de nom / quant al nom ὄνομα–  el αὐτῷ  seguia ἠκολούθει, el qual ὃς, no οὐ soportant φέρων el contacte / la companyia τὴν διατριβὴν   al costat d’ell  μετ᾽ αὐτοῦ, fugí ἀπέδρα. Incitant alguns προτρεπόντων δέ τινων a trobar-lo ζητεῖν αὐτὸν, (Diògenes) deia ἔφη: “No οὐκ  (és) vergonyòs αἰσχρὸν que Manes no tingui necessitat de Diògenes Μάνην μὲν μὴ δεῖσθαι Διογένους, i en canvi Diògenes (tingui necessitat) de Manes) Διογένην (δεῖσθαι) δὲ Μάνους?. Aquest esclau οὗτος δὲ οἰκέτης, arribant errant ἀλώμενος a Delfos ἐς Δελφοὺς va ser espedaçat διεσπάσθη per gossos ὑπὸ κυνῶν, pagant ἐκτίσας  (aquest) càstig  δίκας a canvi de que fugí ἀνθ᾽ ὧν ἀπέδρα , segons el nom del (seu) amo -cínic- τῷ ὀνόματι τοῦ δεσπότου  -κυνικός < κύων “gos”

Text en anglès: Various History from LacusCurtius of Bill Thayer (English translation)

When Diogenes left his Country, one of his Servants followed him ; who not brooking his conversation run away. Some persuading Diogenes to make enquiry after him, he said, “Is it not a shame that Manes should not need Diogenes, and that Diogenes should need Manes?” But this Servant wandring to Delphos, was torn in pieces by Dogs, paying to his Masters name [Cynick] the punishment of his running away.

Llengua: formes o construccions a destacar / explicar / repassar / investigar…

Anuncis