Quinto de Esmirna

Quinto de Esmirna (Κόιντος Σμυρναίος – ca. ss. III – IV dC)

Textos:

Libro I, 592-629  Muerte de Pentesilea

ὣς εἰπὼν οἴμησε κραταιῇ χειρὶ τιταίνων
λαοφόνον δόρυ μακρὸν ὑπαὶ Χείρωνι πονηθέν:
αἶψα δ᾽ ὑπὲρ μαζοῖο δαΐφρονα Πενθεσίλειαν
595 οὔτασε δεξιτεροῖο: μέλαν δέ οἱ ἔρρεεν αἷμα
ἐσσυμένως: δ᾽ εἶθαρ ὑπεκλάσθη μελέεσσιν:
ἐκ δ᾽ ἔβαλεν χειρὸς πέλεκυν μέγαν: ἀμφὶ δέ οἱ νὺξ
ὀφθαλμοὺς ἤχλυσε καὶ ἐς φρένα δῦσαν ἀνῖαι.

(Aquiles,) así diciendo, se abalanzó, blandiendo en su fuerte mano la enorme lanza, matadora de gentes, trabajosamente forjada por Quirón: inmediatamente golpeó a la belicosa Pentesilea sobre su pecho derecho; negra sangre le brotaba impetuosa, y ella entonces desfallecía en sus miembros, de su mano cayó la enorme hacha, a su alrededor la noche oscureció sus ojos y en lo más profundo de su pecho se hundió el dolor.

ἀλλὰ καὶ ὣς ἄμπνυε καὶ εἴσιδε δήιον ἄνδρα
600 ἤδη μιν μέλλοντα καθελκέμεν ὠκέος ἵππου:
ὥρμηνεν δ᾽ χειρὶ μέγα ξίφος εἰρύσσασα
μεῖναι ἐπεσσυμένοιο θοοῦ Ἀχιλῆος ἐρωήν,
κραιπνῶς ἵπποιο κατ᾽ ὠκυτάτοιο θοροῦσα
λίσσεσθ᾽ ἀνέρα δῖον, ὑποσχέσθαι δέ οἱ ὦκα
605 χαλκὸν ἅλις καὶ χρυσόν, τε φρένας ἔνδον ἰαίνει
θνητῶν ἀνθρώπων, εἰ καὶ μάλα τις θρασὺς εἴη,
τοῖς ἤν πως πεπίθοιτ᾽ ὀλοὸν σθένος Αἰακίδαο:
καὶ ὁμηλικίην αἰδεσσάμενος κατὰ θυμὸν:
δῴη νόστιμον ἦμαρ ἐελδομένῃ περ ἀλύξαι.

Pero incluso así volvía a respirar y vio a su enemigo, que iba ya a hacerla caer de su veloz caballo; debatió en su mente si, desenvainando con su mano la enorme espada, esperar el embate del veloz Aquiles que se le abalanzaba, o si, saltando presurosa del rapidísimo caballo, suplicar al hombre divino, y prometerle enseguida bronce en abundancia y oro, cosas que ablandan profundamente las decisiones de los hombres mortales, incluso si alguien es extremadamente cruel, por si con ellas tal vez se dejaría persuadir la funesta fuerza del Eácida; o también teniendo consideración en su pecho hacia ella, por tener su misma edad; (tal vez) le concedería ese día de regreso a ella, tan ansiosa de escapar.

610 καὶ τὸ μὲν ὣς ὥρμαινε: θεοὶ δ᾽ ἑτέρωσε βάλοντο.
τῇ γὰρ ἐπεσσύμενος μέγ᾽ ἐχώσατο Πηλέος υἱός,
καί οἱ ἄφαρ συνέπειρεν ἀελλόποδος δέμας ἵππου:
εὖτέ τις ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ὑπὲρ πυρὸς αἰθαλόεντος
σπλάγχνα διαμπείρῃσιν ἐπειγόμενος ποτὶ δόρπον,
615 ὥς τις στονόεντα βαλὼν ἐν ὄρεσσιν ἄκοντα
θηρητὴρ ἐλάφοιο μέσην διὰ νηδύα κέρσῃ
ἐσσυμένως, πταμένη δὲ διαμπερὲς ὄβριμος αἰχμὴ
πρέμνον ἐς ὑψικόμοιο πάγη δρυὸς ἠέ νυ πεύκης:
ὣς ἄρα Πενθεσίλειαν ὁμῶς περικαλλέϊ ἵππῳ
620 ἀντικρὺ διάμησεν ὑπ᾽ ἔγχεϊ μαιμώωντι
Πηλείδης:

Esto lo debatía así, pero los dioses se inclinaron en otro sentido. Lanzado contra ella se encolerizó sobremanera el hijo de Peleo y la atravesó a la vez que el cuerpo de su caballo de cascos tempestuosos; como alguien en torno a los pinchos sobre el fuego ardiente ensarta las vísceras ansioso por la cena, o como un cazador en los montes, arrojando en los bosques su jabalina, causa de gemidos, desgarra violentamente por medio el vientre de una cierva y volando a su través, poderosa, la punta se clava en el tronco de una encina de alta copa o de un pino; así entonces a Pentesilea, al mismo tiempo que a su magnífico caballo (los) atravesó de frente bajo su lanza ávida el Pelida.

[…] δ᾽ ὦκα μίγη κονίῃ καὶ ὀλέθρῳ
εὐσταλέως ἐριποῦσα κατ᾽ οὔδεος: οὐδέ οἱ αἰδὼς
ᾔσχυνεν δέμας ἠΰ: τάθη δ᾽ ἐπὶ νηδύα μακρῷ
δουρὶ περισπαίρουσα, θοῷ δ᾽ ἐπεκέκλιτο ἵππῳ:
625 εὖτ᾽ ἐλάτη κλασθεῖσα βίῃ κρυεροῦ Βορέαο,
ἥν τέ που αἰπυτάτην ἀνά τ᾽ ἄγκεα μακρὰ καὶ ὕλην,
οἷ αὐτῇ μέγ᾽ ἄγαλμα, τρέφει παρὰ πίδακι γαῖα:
τοίη Πενθεσίλεια κατ᾽ ὠκέος ἤριπεν ἵππου
θηητή περ ἐοῦσα: κατεκλάσθη δέ οἱ ἁλκή.

Ella al momento se mezcló con el polvo y la muerte, cayendo dignamente sobre la tierra: ninguna humillación le afeó su bravo cuerpo; quedó estirada sobre su vientre, jadeando en torno a la enorme lanza, y estaba apoyada sobre su caballo veloz; como un abeto quebrado por la fuerza del gélido Bóreas, al que, el más elevado en algún lugar entre amplios valles y bosques, nutre, excelsa gloria para ella misma, junto a un manantial la tierra: tal cayó Pentesilea de su veloz caballo, aun siendo admirable; y quedó quebrada su fuerza.

ὣς εἰπὼν μελίην ἐξείρυσε Πηλέος υἱὸς
655 ὠκέος ἐξ ἵπποιο καὶ αἰνῆς Πενθεσιλείης:
ἄμφω δ᾽ ἀσπαίρεσκον ὑφ᾽ ἓν δόρυ δῃωθέντες.

Así diciendo, el hijo de Peleo arrancó la lanza de fresno del veloz caballo y la temible Pentesilea: y ambos jadeaban atravesados por una sola lanza.

ἀμφὶ δέ οἱ κρατὸς κόρυν εἵλετο μαρμαίρουσαν
ἠελίου ἀκτῖσιν ἀλίγκιον Διὸς αἴγλῃ:
τῆς δὲ καὶ ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηυίης
660 ἐξεφάνη ἐρατῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι καλά πρόσωπα
καίπερ ἀποκταμένης. οἱ δ᾽, ὡς ἴδον, ἀμφιέποντες
Ἀργεῖοι θάμβησαν, ἐπεὶ μακάρεσσιν ἐῴκει.

Le estiró de ambos lados de la cabeza el casco resplandeciente, semejante a los rayos de Helios o al esplendor de Zeus; de ella, aun caída entre polvo y sangre, apareció bajo sus adorables cejas hermoso el rostro, incluso muerta. Ellos, cuando la vieron los argivos, que se amontonaban en torno a ella, quedaron estupefactos, pues era semejante a los (dioses) felices.

κεῖτο γὰρ ἐν τεύχεσσι κατὰ χθονὸς ἠΰτ᾽ ἀτειρὴς
Ἄρτεμις ὑπνώουσα, Διὸς τέκος, εὖτε κάμῃσι
665 γυῖα κατ᾽ οὔρεα μακρὰ θοοὺς βάλλουσα λέοντας:
αὐτὴ γάρ μιν ἔτευξε καὶ ἐν φθιμένοισιν ἀγητὴν
Κύπρις ἐϋστέφανος κρατεροῦ παράκοιτις Ἄρηος,
ὄφρα τι καὶ Πηλῆος ἀμύμονος υἰ̔̂ἀκαχήσῃ.

Yacía entre sus armas en tierra como la indoblegable Ártemis mientras duerme, hija de Zeus, cuando fatiga sus miembros por las extensas montañas lanzando (flechas) contra rápidos leones; pues la hizo digna de admiración, aun entre los muertos, la propia Cipris de bella corona, compañera de lecho del fuerte Ares, para que también el hijo del irreprochable Peleo sintiese dolor.

πολλοὶ δ᾽ εὐχετόωντο κατ᾽ οἰκία νοστήσαντες
670 τοίης ἧς ἀλόχοιο παρὰ λεχέεσσιν ἰαῦσαι.
καὶ δ᾽ Ἀχιλεὺς ἀλίαστον ἑῷ ἐνετείρετο θυμῷ,
οὕνεκά μιν κατέπεφνε καὶ οὐκ ἄγε δῖαν ἄκοιτιν
Φθίην εἰς εὔπωλον, ἐπεὶ μέγεθός τε καὶ εἶδος
ἔπλετ᾽ ἀμώμητός τε καὶ ἀθανάτῃσιν ὁμοίη.

Muchos pedían, regresando a sus casas, pasar la noche en sus lechos junto a una esposa así. Y también Aquiles sentía pena sin fin en su corazón, porque la había matado y no la había llevado, esposa divina, a Ftia, (tierra) de hermosos potros, pues en grandeza y belleza llegaba a ser intachable, e incluso igual a las inmortales.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s