Calímaco. Himno a Deméter 24-117

Calímaco (Καλλίμαχος 310 a.C.-240 a.C)

Himno a Deméter 24-117 (Perseus). Locura de Erisictón, decidido a talar, a pesar de las advertencias de Deméter, un álamo muy amado por ella. El castigo será hambre y sed infinitas.

οὔπω τὰν Κνιδίαν, ἔτι Δώτιον ἱρὸν ἔναιον,
25 τὶν δ᾽αὐτᾷ καλὸν ἄλσος ἐποιήσαντο Πελασγοὶ
δένδρεσιν ἀμφιλαφές: διά κεν μόλις ἦνθεν ὀιστός:
ἐν πίτυς, ἐν μεγάλαι πτελέαι ἔσαν, ἐν δὲ καὶ ὄχναι,
ἐν δὲ καλὰ γλυκύμαλα: τὸ δ᾽ ὥστ᾽ ἀλέκτρινον ὕδωρ
ἐξ ἀμαρᾶν ἀνέθυε. θεὰ δ᾽ ἐπεμαίνετο χώρῳ
30 ὅσσον Ἐλευσῖνι, Τριόπῳ θ᾽ 7 ὅσον, ὁκκόσον Ἔννᾳ.

Todavía no habitaban los pelasgos la (tierra) Cnidia, sino aún la sagrada Doción, y dedicaron para ti misma (Deméter) un hermoso recinto sagrado, abundante en árboles: a través de él apenas habría pasado una flecha; en él había pinos, en él grandes olmos, en él también perales, en él hermosas manzanas dulces; el agua, como de ámbar, borboteaba de los canales. La diosa amaba con locura el lugar, tanto como a Eleusis, como a Triopas, como a Enna.

ἀλλ᾽ ὅκα Τριοπίδαισιν δεξιὸς ἄχθετο δαίμων,
τουτάκις χείρων Ἐρυσίχθονος ἅψατο βωλά:
σεύατ᾽ ἔχων θεράποντας ἐείκοσι, πάντας ἐν ἀκμᾷ,
πάντας δ᾽ ἀνδρογίγαντας ὅλαν πόλιν ἀρκίος ἆραι,
35 ἀμφότερον πελέκεσσι καὶ ἀξίναισιν ὁπλίσσας,
ἐς δὲ τὸ Δάματρος ἀναιδέες ἔδραμον ἄλσος.

Pero cuando el numen favorable se irritó con los Triópidas, entonces la peor decisión se apoderó de Erisictón: partía impaciente llevando veinte servidores, todos en la plenitud de su fuerza, todos hombres gigantes suficientes (ἀρκίος = ἀρκίους) para destruir entera una ciudad,  armándolos a la vez con hachas y segures, y corrieron impíos hacia el sagrado recinto de Deméter.

ἦς 8 δέ τις αἴγειρος, μέγα δένδρεον αἰθέρι κῦρον,
τῷ δ᾽ ἔπι ταὶ νύμφαι ποτὶ τὤνδιον ἑψιόωντο
πράτα πλαγεῖσα κακὸν μέλος ἴαχεν ἄλλαις.
40 ᾄσθετο Δαμάτηρ, ὅτι οἱ ξύλον ἱερὸν ἄλγει,
εἶπε δὲ χωσαμένα «τίς μοι καλὰ δένδρεα κόπτει

Había cierto álamo, enorme árbol que alcanzaba hasta el éter, y junto a él las ninfas hacia el mediodía se divertían; este, golpeado el primero, aulló un chillido de dolor a los demás. Sintió Deméter que el tronco sagrado se le quejaba y dijo irritada: ¿quién me corta mis hermosos árboles?

αὐτίκα Νικίππᾳ, τάν οἱ πόλις ἀράτειραν
δαμοσίαν ἔστασαν, ἐείσατο, γέντο δὲ χειρὶ
στέμματα καὶ μάκωνα, κατωμαδίαν δ᾽ ἔχε κλᾷδα.

Inmediatamente adoptó el aspecto de Nicipa, a quien la ciudad había nombrado sacerdotisa pública para ella (Deméter), cogió en su mano guirnaldas y amapola, y llevaba una rama / llave (?) al hombro.

45 φᾶ δὲ παραψύχοισα κακὸν καὶ ἀναιδέα φῶτα
τέκνον, ὅτις τὰ θεοῖσιν ἀνειμένα δένδρεα κόπτεις,
τέκνον ἐλίνυσον, τέκνον πολύθεστε τοκεῦσι,
παύεο καὶ θεράποντας ἀπότρεπε, μή τι χαλεφθῇ
πότνια Δαμάτηρ, τᾶς ἱερὸν ἐκκεραΐζεις.’

Y decía, calmando al malvado y desvergonzado mortal: «Hijo, (tú) que cortas los árboles encomendados a los dioses, hijo, detente, hijo muy deseado para tus padres, cesa y aparta a tus servidores, para que no sea ofendida en algo Deméter soberana, cuyo lugar sagrado despojas.»

50 τὰν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποβλέψας χαλεπώτερον ἠὲ κυναγὸν
ὤρεσιν ἐν Τμαρίοισιν ὑποβλέπει ἄνδρα λέαινα
ὠμοτόκος, τᾶς φαντὶ πέλειν βλοσυρώτατον ὄμμα,
χάζευἔφα, «μή τοι πέλεκυν μέγαν ἐν χροΐ πάξω.
ταῦτα δ᾽ ἐμὸν θησεῖ στεγανὸν δόμον, ἔνι δαῖτας
55 αἰὲν ἐμοῖς ἑτάροισιν ἄδην θυμαρέας ἀξῶ.’
εἶπεν παῖς, Νέμεσις δὲ κακὰν ἐγράψατο φωνάν.

Entonces mirándola amenazador, más torvamente que mira a un hombre cazador una leona que está dando a luz, en los montes Tmarios, -de ella dicen que surge la mirada más terrorífica-, «Aparta», decía (él), «no sea que te clave mi enorme hacha en la piel. Estos (troncos) levantarán la sala techada en la que ofreceré sin cesar, a mis compañeros, gratos banquetes en abundancia.» Dijo el joven, y Némesis tomó nota de sus malvadas palabras.

Δαμάτηρ δ᾽ ἄφατόν τι κοτέσσατο, γείνατο δ᾽ θεύς:
ἴθματα μὲν χέρσω, κεφαλὰ δέ οἱ ἅψατ᾽ Ὀλύμπω.
οἱ μὲν ἄρ᾽ ἡμιθνῆτες, ἐπεὶ τὰν πότνιαν εἶδον,
60 ἐξαπίνας ἀπόρουσαν ἐνὶ δρυσὶ χαλκὸν ἀφέντες:
δ᾽ ἄλλως μὲν ἔασεν, ἀναγκαίᾳ γὰρ ἕποντο
δεσποτικὰν ὑπὸ χεῖρα, βαρὺν δ᾽ ἀπαμείψατ᾽ ἄνακτα
ναὶ ναί, τεύχεο δῶμα, κύον, κύον, ἔνι δαῖτας 
ποιησεῖς: θαμιναὶ γάρ ἐς ὕστερον εἰλαπίναι τοι.’

Deméter se enfadó lo indecible y surgió la diosa: sus pies en tierra, pero la cabeza le tocaba el Olimpo. Entonces ellos (los servidores), semimuertos, cuando vieron a la (diosa) soberana, al momento salieron disparados dejando el (hacha de) bronce en las encinas; ella por su parte (los) dejó, pues a la fuerza obedecían bajo mano despótica, pero respondió al rey arrogante: «Sí, sí, construye la sala, perro, perro, en la que harás banquetes; pues en lo sucesivo para ti (serán) continuos los festines.

65 μὲν τόσσ᾽ εἰποῖσ᾽ Ἐρυσίχθονι τεῦχε πονηρά.
αὐτίκα οἱ χαλεπόν τε καὶ ἄγριον ἔμβαλε λιμὸν
αἴθωνα κρατερόν, μεγάλᾳ δ᾽ ἐστρεύγετο νούσῳ.
σχέτλιος, ὅσσα πάσαιτο τόσων ἔχεν ἵμερος αὖτις.
εἴκατι δαῖτα πένοντο, δυώδεκα δ᾽ οἶνον ἄφυσσον:
70 τόσσα Διώνυσον γὰρ καὶ Δάματρα χαλέπτει:
καὶ γὰρ τᾷ Δάματρι συνωργίσθη Διόνυσος.

Ella, habiendo dicho tan terribles palabras, dispuso penas para Erisictón. Al momento le indujo un hambre severa y salvaje, llama enorme, y (Erisictón) se consumía por tremenda enfermedad. Insaciable, cuanto comía, el ansía de otro tanto (le) dominaba de nuevo. Veinte (sirvientes) preparaban su comida, doce le servían vino. Pues las cosas que molestan a Deméter, tales cosas (molestan) a Dioniso, y se irrita Dioniso junto con Deméter.

οὔτε νιν εἰς ἐράνως οὔτε ξυνδείπνια πέμπον
αἰδόμενοι γονέες, προχανὰ δ᾽ εὑρίσκετο πᾶσα.
ἦνθον Ἰτωνιάδος νιν Ἀθαναίας ἐπ᾽ ἄεθλα
75 Ὀρμενίδαι καλέοντες: ἀπ᾽ ὦν ἀρνήσατο μάτηρ
οὐκ ἔνδοι, χθιζὸς γὰρ ἐπὶ Κραννῶνα βέβακε
τέλθος ἀπαιτησῶν ἑκατὸν βόας.’ ἦνθε Πολυξώ,
μάτηρ Ἀκτορίωνος, ἐπεὶ γάμον ἄρτυε παιδί,
ἀμφότερον Τριόπαν τε καὶ υἱέα κικλήσκοισα.

Ya no lo enviaban ni a banquetes ni a comidas en común sus avergonzados padres, sino que se encontraba todo tipo de pretextos. Venían los Orménidas para invitarlo a las competiciones de Atenea Itoniada: su madre se excusaba «No (está) en casa, pues ayer marchó a Cranón a reclamar una deuda de cien bueyes». Llegó Polixo, madre de Actorión, pues preparaba la boda para su hijo, invitando a ambos, a Triopas y a su hijo.

80 τὰν δὲ γυνὰ βαρύθυμος ἀμείβετο δάκρυ χέοισα
νεῖταί τοι Τριόπας, Ἐρυσίχθονα δ᾽ ἤλασε κάπρος
Πίνδον ἀν᾽ εὐάγκειαν, δ᾽ ἐννέα φάεα κεῖται.’
δειλαία φιλότεκνε, τί δ᾽ οὐκ ἐψεύσαο, μᾶτερ;
δαίνυεν εἰλαπίναν τις: ‘ἐν ἀλλοτρίοις Ἐρυσίχθων.’
85 ἄγετό τις νύμφαν: ‘Ἐρυσίχθονα δίσκος ἔτυψεν,’
ἔπεσ᾽ ἐξ ἵππων,’ ἐν Ὄθρυϊ ποίμνἀμιθρεῖ. ’

A ella la mujer, con grave pena, le respondía derramando lágrimas: «Triopas va, ciertamente, pero a Erisictón lo hirió un jabalí por el Pindo de gratos valles, y lleva en cama nueve días». Pobre madre que amas a tu hijo, ¿qué (mentira) no inventaste? Ofrecía alguien un banquete: «Fuera de la ciudad (está) Erisictón». Tomaba alguien esposa: «A Erisictón un disco le ha golpeado», o «se ha caído del caballo», o «en el Otris cuenta rebaños».

ἐνδόμυχος δἤπειτα πανάμερος εἰλαπιναστὰς
ἤσθιε μυρία πάντα: κακὰ δ᾽ ἐξάλλετο γαστὴρ
αἰεὶ μᾶλλον ἔδοντι, τὰ δ᾽ ἐς βυθὸν οἷα θαλάσσας
90 ἀλεμάτως ἀχάριστα κατέρρεεν εἴδατα πάντα.
ὡς δὲ Μίμαντι χιών, ὡς ἀελίῳ ἔνι πλαγγών,
καὶ τούτων ἔτι μεῖζον ἐτάκετο μέσφ᾽ ἐπὶ νευράς:
δειλαίῳ ἶνές τε καὶ ὀστέα μῶνον ἔλειφθεν.

En lo más recóndito de palacio, mientras tanto, comensal todo el día, comía incontables platos de todo tipo: malamente se le hinchaba el estómago, a él que constantemente comía más y, como al fondo del mar, en vano, sin placer, fluían todos los alimentos. Como la nieve en el Mimante, como muñeca de cera al sol, y aún más que esto, se iba consumiendo hasta los tendones: al  infortunado fibra y hueso solo le quedaba.

κλαῖε μὲν μάτηρ, βαρὺ δ᾽ ἔστενον αἱ δύ’ ἀδελφαὶ
95 χὡ μαστὸς τὸν ἔπωνε καὶ αἱ δέκα πολλάκι δῶλαι.

Lloraba la madre, con pena gemían las dos hermanas, y el pecho (la nodriza) que lo amamantaba, y a menudo las diez esclavas.

καὶ δ᾽ αὐτὸς Τριόπας πολιαῖς ἐπὶ χεῖρας ἔβαλλε,
τοῖα τὸν οὐκ ἀίοντα Ποσειδάωνα καλιστρέων:
ψευδοπάτωρ ἰδὲ τόνδε τεοῦ τρίτον, εἴπερ ἐγὼ μὲν
σεῦ τε καὶ Αἰολίδος Κανάκας γένος, αὐτὰρ ἐμεῖο
100 τοῦτο τὸ δείλαιον γένετο βρέφος: αἴθε γὰρ αὐτὸν
βλητὸν ὑπ᾽ Ἀπόλλωνος ἐμαὶ χέρες ἐκτερέιξαν:
νῦν δὲ κακὰ βούβρωστις ἐν ὀφθαλμοῖσι κάθηται.

Y el propio Triopas se echaba las manos a sus canas clamando a Poseidón, que no atendía, tales palabras: «Falso padre, mira a este, el tercero que desciende de ti, si es que yo soy vástago tuyo y de la hija de Eolo, Cánace, y verdaderamente de mí nació este infortunado niño. ¡Ojalá mis manos lo hubieran enterrado con honor, abatido por Apolo! Pero ahora cruel hambre aniquiladora está asentada en sus ojos.

. οἱ ἀπόστασον χαλεπὰν νόσον ἠέ νιν αὐτὸς
βόσκε λαβών: ἁμαὶ γὰρ ἀπειρήκαντι τράπεζαι.
105 χῆραι μὲν μάνδραι, κενεαὶ δέ μοι αὔλιες ἤδη
τετραπόδων, ἤδη γὰρ ἀπαρνήσαντο μάγειροι.
ἀλλὰ καὶ οὐρῆας μεγαλᾶν ὑπέλυσαν ἁμαξᾶν,
καὶ τὰν βῶν ἔφαγεν, τὰν Ἑστίᾳ ἔτρεφε μάτηρ,
καὶ τὰν ἀεθλοφόρον καὶ τὸν πολεμήιον ἵππον,
110 καὶ τὰν αἴλουρον, τὰν ἔτρεμε θηρία μικκά.’

O aleja de él la cruel enfermedad o, acogiéndolo, aliméntalo tú mismo. Pues mis mesas se niegan, mis rediles están abandonados, y vacíos ya los establos de mis reses, pues ya los cocineros se niegan. Y es que incluso mulos soltaron de grandes carros, y devoró la vaca, la que su madre criaba para Hestia, y el caballo, el vencedor en carreras y el destinado a la guerra, y la gata que espantaba pequeñas fieras.»

μέσφ᾽ ὅκα μὲν Τριόπαο δόμοις ἔνι χρήματα κεῖτο,
μῶνοι ἄρ᾽ οἰκεῖοι θάλαμοι κακὸν ἠπίσταντο.
ἀλλ᾽ ὅκα τὸν βαθὺν οἶκον ἀνεξήραναν ὀδόντες,
καὶ τόχ᾽ τῶ βασιλῆος ἐνὶ τριόδοισι καθῆστο
115 αἰτίζων ἀκόλως τε καὶ ἔκβολα λύματα δαιτός

Hasta que en las estancias de Triopas (aún) hubo recursos, solo los de la casa conocían la desgracia. Pero cuando sus dientes desecaron la casa hasta el fondo, entonces el hijo del rey se sentaba en los cruces de caminos suplicando un bocado y restos de banquete arrojados.

Δάματερ, μὴ τῆνος ἐμὶν φίλος, ὅς τοι ἀπεχθής,
εἴη μηδ᾽ ὁμότοιχος: ἐμοὶ κακογείτονες ἐχθροί.

Deméter, no sea para mí un amigo quien para ti sea odioso, ni compartamos pared: para mí los malos vecinos (son) odiosos.

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s