Aristófanes. Las ranas 460-533

Aristófanes  (Ἀριστοφάνης – 444 a.C. – 385 a.C.)

El teatro griego: tragedia y comedia

Las ranas. 460-533 (Perseus). Dioniso y Jantias a las puertas de Hades. Escena cómica a cuenta del disftaz de Hèracles

Διόνυσος. Dionisos
460 ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν θύραν κόψω; τίνα;
πῶς ἐνθάδ᾽ ἄρα κόπτουσιν οὑπιχώριοι;

Va, ¿de qué modo golpearé la puerta, de cuál? ¿Cómo deben golpear aquí los de este lugar?

Ξανθίας. Jantias
οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεύσει τῆς θύρας,
καθ᾽ Ἡρακλέα τὸ σχῆμα καὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων.

No pierdas el tiempo, pégale un bocado a la puerta, puesto que tienes el aspecto y la decisión como Hèracles.

Διόνυσος. Dionisos
παῖ παῖ.

¡Chico, chico!

Ἄιακος. Éaco
τίς οὗτος;

¿Quién es?

Διόνυσος. Dionisos
Ἡρακλῆς καρτερός.

Heracles el fuerte

Ἄιακος. Éaco

465 βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ σὺ
καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε καὶ μιαρώτατε,
ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον
ἀπῇξας ἄγχων κἀποδρὰς ᾤχου λαβών,
ὃν ἐγὼφύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος:

Oh asqueroso, sinvergüenza y atrevido, tú, y maldito, requetemaldito y el más maldito, que te llevaste nuestro perro, Cerbero, apareciendo de pronto, apretándolo del cuello y escapando te marchabas agarrándolo, a quien yo cuidaba. Pero ahora estás cogido, rodeado.

470 τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα
Ἀχερόντιός τε σκόπελος αἱματοσταγὴς
φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τε περίδρομοι κύνες,
ἔχιδνά θ᾽ ἑκατογκέφαλος, τὰ σπλάγχνα σου
διασπαράξει, πλευμόνων τ᾽ ἀνθάψεται
475 Ταρτησία μύραινα: τὼ νεφρὼ δέ σου
αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ᾑματωμένω
διασπάσονται Γοργόνες Τειθράσιαι,
ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρμήσω πόδα.

A ti la roca de negro corazón de Estige y el promontorio que gotea sangre del Aqueronte te vigilan, y los perros sueltos del Cócito, y una equidna de cien cabezas que despedazará tus entrañas, y a tus pulmones se agarrará una morena tartesia; tus dos riñones ensangrentados con aquellas entrañas las harán trizas las Gorgonas Tithrasias, hacia las que yo dirigiré mi pie corredor.

Ξανθίας. Jantias

οὗτος τί δέδρακας;

Tú ¿qué has hecho?

Διόνυσος. Dionisos
ἐγκέχοδα: κάλει θεόν.

Me he cagado. Invoca a un dios

Ξανθίας. Jantias

480 καταγέλαστ᾽ οὔκουν ἀναστήσει ταχὺ
πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον;

¡Oh, das risa!: ¿No te levantarás rápido antes de que algún otro te vea?

Διόνυσος. Dionisos

ἀλλ᾽ ὡρακιῶ.
ἀλλ᾽ οἶσε πρὸς τὴν καρδίαν μου σφογγιάν.

Es que no me tengo en pie; pero trae una esponja, para mi corazón

Ξανθίας. Jantias

ἰδοὺ λαβέ, προσθοῦ.

Mira, cógela, pásatela.

Διόνυσος. Dionisos
ποῦστιν;

¿Dónde está?

Ξανθίας. Jantias
χρυσοῖ θεοὶ
ἐνταῦθ᾽ ἔχεις τὴν καρδίαν;

¡Dioses áureos! ¿Ahí tienes el corazón?

Διόνυσος. Dionisos
δείσασα γὰρ
485 ἐς τὴν κάτω μου κοιλίαν καθείρπυσεν.

Es que al espantarse se ha arrastrado hasta el vientre de abajo

Ξανθίας. Jantias

δειλότατε θεῶν σὺ κἀνθρώπων.

¡Oh, el más cobarde de los dioses y de los hombres!

Διόνυσος. Dionisos
ἐγώ;
πῶς δειλὸς ὅστις σφογγιὰν ᾔτησά σε;
οὐκ ἂν ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ ἠργάσατ᾽ ἀνήρ.

¿Yo? ¿Cómo cobarde, yo que te pedí una esponja? Ningún otro hombre habría hecho eso.

Ξανθίας. Jantias
ἀλλὰ τί;

¿Sino qué?

Διόνυσος. Dionisos

κατέκειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν:
490 ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην.

Se quedaría tumbado, oliéndose, si realmente fuese cobarde; yo en cambio me puse en pie, y encima me limpié.

Ξανθίας.

ἀνδρεῖά γ᾽ Πόσειδον.

¡Una heroicidad, por Poseidón!

Διόνυσος. Dionisos
οἶμαι νὴ Δία.
σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων
καὶ τὰς ἀπειλάς;

Así lo pienso, por Zeus; pero tú ¿no temiste el tono de sus palabras y las amenazas?

Ξανθίας. Jantias
οὐ μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ ἐφρόντισα.

No, por Zeus, ni me fijé.

Διόνυσος. Dionisos

ἴθι νυν ἐπειδὴ ληματίας κἀνδρεῖος εἶ,
495 σὺ μὲν γενοῦγὼ τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν
καὶ τὴν λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ:
ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σκευοφόρος ἐν τῷ μέρει.

Bien; ahora, puesto que eres decidido y valiente, tú sé yo, cogiendo esta maza y la piel de león, si realmente eres un corazón sin miedo: yo, por mi parte, seré para ti el porteador.

Ξανθίας. Jantias

φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽: οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον:
καὶ βλέψον ἐς τὸν Ἡρακλειοξανθίαν,
500 εἰ δειλὸς ἔσομαι καὶ κατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων.

Trae enseguida, entonces: pues no (es posible) sino obedecer; y observa a Heracleojantias, si soy cobarde y con una actitud como tú.

Διόνυσος

μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἀληθῶς οὑκ Μελίτης μαστιγίας.
φέρε νυν ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί.

Por Zeus, en verdad más bien el de Melita, el digno del látigo. Bien, ahora yo cojo estas bolsas.

Θεράπαινα. Sirvienta

φίλταθ᾽ ἥκεις Ἡράκλεις; δεῦρ᾽ εἴσιθι.
γὰρ θεός σ᾽ ὡς ἐπύθεθ᾽ ἥκοντ᾽, εὐθέως
505 ἔπεττεν ἄρτους, ἧψε κατερεικτῶν χύτρας
ἔτνους δύ᾽ τρεῖς, βοῦν ἀπηνθράκιζ᾽ ὅλον,
πλακοῦντας ὤπτα κολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιθι.

¡Oh amadísimo Heracles! ¡Has llegado!. Pues la diosa, en cuanto supo que venías, al momento cocinaba panecillos, puso al fuego ollas de puré de guisantes, dos o tres, y asó un buey entero y ponía en el horno pasteles aplanados. Pero entra.

Ξανθίας. Jantias

κάλλιστ᾽, ἐπαινῶ.

Muy bien. La felicito

Θεράπαινα. Sirvienta
μὰ τὸν Ἀπόλλω οὐ μή σ᾽ ἐγὼ
περιόψομἀπελθόντ᾽, ἐπεί τοι καὶ κρέα
510 ἀνέβραττεν ὀρνίθεια, καὶ τραγήματα
ἔφρυγε, κᾦνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον.
ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί.

Por Apolo, no dejaré que te vayas, pues además estaba asando carnes de ave, y tostaba frutos secos, y mezclaba un vino dulcísimo. Ven, entra conmigo.

Ξανθίας
πάνυ καλῶς.

Aún mejor

Θεράπαινα. Sirvienta
ληρεῖς ἔχων
οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. καὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι
ἥδ᾽ ἔνδον ἔσθ᾽ ὡραιοτάτη κὠρχηστρίδες
515 ἕτεραι δύ᾽ τρεῖς.

Sigues diciendo tonterías. Pues no te dejaré. Y además una flautista para ti está ya dentro, guapísima, y otras bailarinas, dos o tres.

Ξανθίας. Jantias
πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες;

¿Cómo dices? ¿bailarinas?

Θεράπαινα. Sirvienta

ἡβυλλιῶσαι κἄρτι παρατετιλμέναι.
ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽, ὡς μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη
ἔμελλ᾽ ἀφαιρεῖν χἠ τράπεζ᾽ εἰσῄρετο.

Jovencitas, y recién depiladas. Pero entra, pues el cocinero ya iba a sacar los filetes y se preparaba la mesa.

Ξανθίας. Jantias

ἴθι νυν φράσον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστρίσιν
520 ταῖς ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὅτι εἰσέρχομαι.
παῖς ἀκολούθει δεῦρο τὰ σκεύη φέρων.

Ve ahora, di lo primero a las bailarinas que están dentro que yo mismo entro. Chico, sígueme aquí trayendo las bolsas.

Διόνυσος. Dionisos

ἐπίσχες οὗτος. οὔ τί που σπουδὴν ποιεῖ,
ὁτιή σε παίζων Ἡρακλέανεσκεύασα;
οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων Ξανθία,
525 ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσεις πάλιν τὰ στρώματα.

¡Para, tú! ¿No te estás tomando en serio tal vez lo de que bromeando te equipé como Héracles? No sigas diciendo tonterías, Jantias, sino que, levantándolos, llevarás otra vez los fardos.

Ξανθίας. Jantias

τί δ᾽ ἔστιν; οὔ τι πού μ᾽ ἀφελέσθαι διανοεῖ
ἅδωκας αὐτός;

¿Qué pasa? ¿No pretendes acaso quitarme lo que me diste tú mismo?

Διόνυσος. Dionisos
οὐ τάχ᾽, ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ.
κατάθου τὸ δέρμα.

No pronto, sino ya lo hago. Quítate la piel.

Ξανθίας. Jantias
ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι
καὶ τοῖς θεοῖσιν ἐπιτρέπω.

En eso yo protesto y pido ayuda a los dioses.

Διόνυσος. Dionisos
ποίοις θεοῖς;
530 τὸ δὲ προσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον καὶ κενὸν
ὡς δοῦλος ὢν καὶ θνητὸς Ἀλκμήνης ἔσει;

¿A qué dioses? ¿No es insensato y vano que tú creas que, siendo esclavo y mortal, serás el hijo de Alcmena?

Ξανθίας. Jantias

ἀμέλει καλῶς: ἔχ᾽ αὔτ᾽. ἴσως γάρ τοί ποτε
ἐμοῦ δεηθείης ἄν, εἰ θεὸς θέλοι.

No te preocupes; bien, ten otra vez; pero tal vez en otra ocasión podrías tener necesidad de mí, si un dios quiere.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s