Esquilo. Siete contra Tebas, 626-676

Esquilo (Αἰσχύλος ca. 526-525 a. C.- ca. 456-455 a. C.)

[Aesch. Seven 631] (Perseus) El mensajero comunica que Polinices está en la séptima puerta de la ciudad, y Etéocles será quien luche con él.

Χορός

κλύοντες θεοὶ δικαίας λιτὰς
ἁμετέρας τελεῖθ᾽, ὡς πόλις εὐτυχῇ,
δορίπονα κάκ᾽ ἐκτρέποντες ἐς γᾶς
ἐπιμόλους: πύργων δ᾽ ἔκτοθεν
630 βαλὼν Ζεύς σφε κάνοι κεραυνῷ.

Escuchando, dioses, nuestras justas súplicas haced que se cumplan, para que la ciudad sea afortunada, desviando los males cargados de guerra contra los invasores de la tierra; ¡lejos de las torres ojalá Zeus los mate atacándolos con el rayo!

ἌγγελοςMensajero

τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις
λέξω, τὸν αὐτοῦ σοῦ κασίγνητον, πόλει
οἵας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας:
πύργοις ἐπεμβὰς κἀπικηρυχθεὶς χθονί,
635 ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιακχάσας,
σοὶ ξυμφέρεσθαι καὶ κτανὼν θανεῖν πέλας,
ζῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τὼς ἀνδρηλάτην
φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τείσασθαι τρόπον.

El séptimo, ante la séptima puerta, diré: tu propio hermano, ¡qué destinos impreca y clama contra la ciudad!; subido en la torre y aclamado en su tierra, gritando un peán triunfal: enfrentarse contigo y matándote morir a tu lado o, si vives, deshonrado entonces, exiliado, castigarte de la misma manera con la huida.

τοιαῦτ᾽ ἀυτεῖ καὶ θεοὺς γενεθλίους
640 καλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν
τῶν ὧν γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία.
ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔκυκλον σάκος
διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον.

Tales cosas grita y clama a los dioses tutelares de la tierra paterna como garantes de sus súplicas para que se cumplan totalmente (eso clama) la violencia de Polinices. Tiene un escudo bien redondo, recién fabricado, que tiene grabado un doble símbolo.

χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν
645 ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη.
Δίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα
λέγεικατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν
ἕξει πατρῴων δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφάς.’

Pues a un hombre cincelado en oro, armado de ver, (lo) guía una mujer que lo precede prudentemente. Justicia dice ser, según enuncian las palabras «Haré volver a este hombre y tendrá la ciudad y el regreso a los palacios paternos»

τοιαῦτ᾽ ἐκείνων ἐστὶ τἀξευρήματα.
650 σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖ:
ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων
μέμψῃ, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶθι ναυκληρεῖν πόλιν.

Tales son los hallazgos de aquellos (relieves). Y tú, tú solo, decide a quién parece oportuno enviar: pues nunca tendrás reproches contra este hombre por sus mensajes, pero tú, tú solo, decide llevar el timón de la ciudad.

Ἐτεοκλής

θεομανές τε καὶ θεῶν μέγα στύγος,
655 πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος:
ὤμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι.
ἀλλ᾽ οὔτε κλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσθαι πρέπει,
μὴ καὶ τεκνωθῇ δυσφορώτερος γόος.

¡Oh enloquecido por la divinidad, enorme motivo de odio para los dioses, oh linaje de Edipo, el mío, todo (él) digno de ser llorado!: ¡ay de mí, he aquí, ahora, las maldiciones de un padre que llegan a su fin! Pero no conviene ni llorar ni lamentarse, no sea que se engendre un sufrimiento más insoportable.

ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, Πολυνείκει λέγω,
τάχ᾽ εἰσόμεσθα τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεῖ,
660 εἴ νιν κατάξει χρυσότευκτα γράμματα
ἐπ᾽ ἀσπίδος φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν.

Para su sobrenombre en verdad -a Polinices me refiero- enseguida sabremos en qué acaba su lema, si lo traerán de vuelta esas letras grabadas en oro sobre su escudo, hinchadas por el extravío de la mente. 

εἰ δ᾽ Διὸς παῖς παρθένος Δίκη παρῆν
ἔργοις ἐκείνου καὶ φρεσίν, τάχ᾽ ἂν τόδ᾽ ἦν:
ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόθεν σκότον,
665 οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω,
οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλογῇ τριχώματος,
Δίκη προσεῖδε καὶ κατηξιώσατο:
οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χθονὸς κακουχίᾳ
οἶμαί νιν αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας.

Si la virgen hija de Zeus, Justicia, estuviese presente en sus actos y en sus decisiones, ello pronto sería posible; pero a él ni al escapar de la oscuridad del vientre materno, ni durante la lactancia, ni siendo ya adolescente, ni con la presencia de barba en la mejilla, (nunca) Justicia veló por él ni lo consideró digno: ni en esta calamidad de la tierra paterna creo que ahora se vaya a poner de su parte.

670 δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίκως ψευδώνυμος
Δίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας.
τούτοις πεποιθὼς εἶμι καὶ ξυστήσομαι
αὐτός: τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος;
ἄρχοντί τ᾽ ἄρχων καὶ κασιγνήτῳ κάσις,
675 ἐχθρὸς σὺν ἐχθρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος
κνημῖδας, αἰχμῆς καὶ πέτρων προβλήματα.

En verdad entonces sería con toda justicia un nombre falso «Justicia», colaborando con un hombre capaz de todo en su ánimo. Confiado en ello voy y me opondré yo mismo; ¿Qué otro más legitimado? Contra un rey, como rey, contra un hermano como hermano,  enemigo con un enemigo (yo) me opondré. Trae cuanto antes las grebas, protectoras de la lanza y las piedras.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s