Píndaro. Olímpica VII

Píndaro (Πίνδαρος 518 a.C. – 438 a.C.)

.

ΔΙΑΓΟΡΑι ΡΟΔΙΩι ΠΥΚΤΗι A Diágoras, rodio (de Rodas), púgil

.

φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν
ἔνδον ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ
δωρήσεται
νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων οἴκοθεν οἴκαδε, πάγχρυσον κορυφὰν κτεάνων,
5 συμποσίου τε χάριν κᾶδός τε τιμάσαις νέον, ἐν δὲ φίλων
παρεόντων θῆκέ νιν ζαλωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς:
καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, Μοισᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροις
ἀνδράσιν πέμπων, γλυκὺν καρπὸν φρενός,
ἱλάσκομαι,
10 Οὐλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν: δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχοντ᾽ ἀγαθαί.

Como si alguien, cogiendo con mano opulenta una copa que burbujea en su interior por el rocío de la vid, la va a ofrecer al joven yerno, brindando en nombre de su casa por la otra casa – (copa) toda de oro, la joya de sus posesiones – por el placer de beber juntos y honrando al nuevo miembro de la familia, y ante los amigos presentes lo hizo digno de envidia por el lecho de boda bien avenido: también yo al enviar un líquido néctar, el don de la Musas, a los hombres victoriosos – dulce fruto de la mente-, hago una ofrenda a los vencedores en Olimpia y en Delfos: feliz aquel, a quien llueven los buenos elogios.

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος ἁδυμελεῖ
θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν.

Cárite vivificadora vela unas veces por uno, otras por otro, a menudo con melodiosa fórminge y en los múltiples tonos del aulós.

καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν τὰν ποντίαν
ὑμνέων παῖδ᾽ Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφαν, Ῥόδον,
15 εὐθυμάχαν ὄφρα πελώριον ἄνδρα παρ᾽ Ἀλφεῷ στεφανωσάμενον
αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα
καὶ παρὰ Κασταλίᾳ, πατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα Δίκᾳ,
Ἀσίας εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας
ἐμβόλῳ ναίοντας Ἀργείᾳ σὺν αἰχμᾷ.

También ahora, al son de ambos (instrumentos), he venido con Diágoras entonando un himno en honor de la hija marina de Afrodita y joven esposa de Eolo, Rodo, para elogiar a un hombre gigante que pelea de cara, coronado victorioso – premio en el pugilato –  junto al río Alfeo y junto a la fuente Castalia, y a su padre Damageto, grato a Diké, quienes habitan en la isla de tres ciudades, en la punta de la extensa Asia, con lanza argiva.

20 ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου
ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον,
Ἡρακλέος
εὐρυσθενεῖ γέννᾳ. τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔχονται: τὸ δ᾽ Ἀμυντορίδαι
ματρόθεν Ἀστυδαμείας. ἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι
25 ἀναρίθμητοι κρέμανται: τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν,
τι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν.

Para ellos querré, divulgándo(lo) desde el principio, desde Tlepólemo, establecer un relato verdadero, para la poderosa estirpe de Héracles. Pues por parte de padre se enorgullecen (de descender) de Zeus, por parte de su madre, Astidamía, son (nietos) de Amíntor. Sobre los ánimos de los hombren penden innumerables desvíos, pero esto es imposible de descubrir: lo que ahora y también al final ha de resultar mejor para un hombre.

καὶ γὰρ Ἀλκμήνας κασίγνητον νόθον
σκάπτῳ θένων
σκληρᾶς ἐλαίας ἔκταν᾽ ἐν Τίρυνθι Λικύμνιον ἐλθόντ᾽ ἐκ θαλάμων Μιδέας
30 τᾶσδέ ποτε χθονὸς οἰκιστὴρ χολωθείς. αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ
παρέπλαγξαν καὶ σοφόν. μαντεύσατο δ᾽ ἐς θεὸν ἐλθών.

Pues al hermano bastardo de Alcmena, golpeándolo con un bastón de duro olivo lo mató en Tirinto, – a Licimno, que venía de las estancias de su madre Midea – furioso el fundador en aquel tiempo de esta tierra. Los trastornos de las mentes extraviaron incluso al sabio. Dirigiéndose al dios, consultó el oráculo.

τῷ μὲν Χρυσοκόμας εὐώδεος ἐξ ἀδύτου ναῶν πλόον
εἶπε Λερναίας ἀπ᾽ ἀκτᾶς εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν,
ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺς μέγας χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν,
35 ἁνίχ᾽ Ἁφαίστου τέχναισιν
χαλκελάτῳ πελέκει πατέρος Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν
ἀνορούσαισ᾽ ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ:
Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ.

A él el (dios) de áurea cabellera, desde el adyton fragante, le ordenó la travesía de sus naves desde el promontorio de Lerna, sin desviarse, hacia el territorio rodeado por mar, donde en otro tiempo el gran rey de dioses hacía llover sobre la ciudad nieve áurea, cuando por las artes de Hefesto con el hacha forjada en bronce Atenea, saltando de la coronilla de su padre, lanzó un alarido de inmenso clamor. Urano tembló ante ella, y la Madre Gea.

τότε καὶ φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας
40 μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος
παισὶν φίλοις,
ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα, καὶ σεμνὰν θυσίαν θέμενοι
πατρί τε θυμὸν ἰάναιεν κόρᾳ τ᾽ ἐγχειβρόμῳ. ἐν δ᾽ ἀρετὰν
ἔβαλεν καὶ χάρματ᾽ ἀνθρώποισι Προμαθέος Αἰδώς:
45 ἐπὶ μὰν βαίνει τε καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος,
καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν
ἔξω φρενῶν.

Entonces también el dios que ilumina a los mortales, el hijo de Hiperión, ordenó a sus amados hijos (los rodios) preservar un deber futuro: que ellos, los primeros, en honor de la diosa construyeran un altar bien visible y, instituyendo un sacrficio sagrado, deleitasen al padre (Zeus) en su corazón y a su hija de lanza tonante.Virtud y alegrías esparce entre los hombres el culto de la Previsión: (pero) entonces sobreviene también, sin dejarse notar, una bruma de olvido y desvía  el recto camino de las cosas, fuera de la razón.

καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς οὔ: τεῦξαν δ᾽ ἀπύροις ἱεροῖς
ἄλσος ἐν ἀκροπόλει: κείνοις μὲν ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν
50 πολὺν ὗσε χρυσόν: αὐτὰ δέ σφισιν ὤπασε τέχναν
πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκῶπις ἀριστοπόνοις χερσὶ κρατεῖν.

Y así subieron, (no) llevando la semilla de la llama ardiente, no: levantaron un recinto sagrado con ritos sin fuego en la acrópolis. Sobre ellos él (Zeus), arrastrando una nube amarilla, hizo llover mucho oro; y la propia (diosa) de ojos glaucos les concedió en toda arte ser superiores con sus muy habilidosas manos sobre los humanos.

ἔργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖα κέλευθοι φέρον:
ἦν δὲ κλέος βαθύ. δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει.

Los caminos aportaban obras semejantes a seres vivientes y andantes: era su fama profunda. A quien sabe, incluso la más difícil sabiduría le acompaña sin engaño.

 φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ
55 ῥήσιες, οὔπω, ὅτε χθόνα δατέοντο Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι,
φανερὰν ἐν πελάγει Ῥόδον ἔμμεν ποντίῳ,
ἁλμυροῖς δ᾽ ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι.

Dicen antiguos relatos de los hombres que todavía no – cuando Zeus y los inmortales se dividieron la tierra – era visible en el piélago marino Rodas, sino que la isla estaba oculta en las profundidades saladas.

ἀπεόντος δ᾽ οὔτις ἔνδειξεν λάχος Ἀελίου:
καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον,
60 ἁγνὸν θεόν.

Al estar ausente, nadie señaló una parte de Helios, y lo dejaron desprovisto de tierra, (a él) un dios puro

μνασθέντι δὲ Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμεν. ἀλλά νιν οὐκ εἴασεν: ἐπεὶ πολιᾶς
εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾶν ἔνδον θαλάσσας αὐξομέναν πεδόθεν
πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις.

Al hacérselo notar (Helios), Zeus le iba a proponer una nueva asignación de lotes. Pero (Helios) no se lo permitió, pues dijo él mismo que dentro del mar grisáceo veía una tierra que estaba alzándose desde el fondo, fértil para los hombres y benévola para los rebaños.

ἐκέλευσεν δ᾽ αὐτίκα χρυσάμπυκα μὲν Λάχεσιν
65 χεῖρας ἀντεῖναι, θεῶν δ᾽ ὅρκον μέγαν
μὴ παρφάμεν,
ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαι, φαεννὸν ἐς αἰθέρα νιν πεμφθεῖσαν ἑᾷ κεφαλᾷ
ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαι. τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ
ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι. βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς
70 νᾶσος, ἔχει τέ νιν ὀξειᾶν γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ,
πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων: ἔνθα Ῥόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν
ἑπτὰ σοφώτατα νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν παραδεξαμένους
παῖδας, ὧν εἷς μὲν Κάμειρον
πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ᾽: ἀπάτερθε δ᾽ ἔχον,
75 διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν,
ἀστέων μοῖραν, κέκληνται δέ σφιν ἕδραι.

Ordenó al momento a Láquesis, de diadema de oro, alzar sus manos y no decir con engaño el gran juramento de los dioses, sino que confirmase, junto con el hijo de Cronos, que una vez llegada (la isla) al éter brillante, en el futuro sería un regalo en su  honor (de Helios; lit: para su cabeza). Se cumplieron los detalles de sus palabras, enunciadas con verdad. Brotó del húmedo mar una isla y la posee el padre que engendra los agudos rayos, señor de caballos que espiran fuego. Allí entonces, uniéndose a Rodo, engendró a siete hijos, que recibieron los más sabios pensamientos entre los primeros hombres, uno  de los cuales engendró a Cámiro, a Yáliso, el mayor, y a Lindo; y tuvieron separadamente, dividiendo la tierra paterna en tres partes, el destino de sus ciudades, y los lugares recibieron su nombre por ellos.

τόθι λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ
ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ,
ὥσπερ θεῷ,
80 μήλων τε κνισσάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις ἀμφ᾽ ἀέθλοις. τῶν ἄνθεσι Διαγόρας
ἐστεφανώσατο δίς, κλεινᾷ τ᾽ ἐν Ἰσθμῷ τετράκις εὐτυχέων,
Νεμέᾳ τ᾽ ἄλλαν ἐπ᾽ ἄλλα, καὶ κρανααῖς ἐν Ἀθάναις.

Allí dulce absolución de su lamentable desgracia queda instaurada en honor de Tlepólemo, guía de tirintios, como a un dios: procesión humeante (por el sacrificio) de ovejas y asignación de premios. Con sus hojas Diágoras ha sido coronado dos veces, y en el renombrado Istmo cuatro veces, triunfando, y en Nemea una vez seguida de otra, y en la rocosa Atenas.

τ᾽ ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν, τά τ᾽ ἐν Ἀρκαδίᾳ
ἔργα καὶ Θήβαις, ἀγῶνές τ᾽ ἔννομοι
85 Βοιωτίων,
Πέλλανά τ᾽ Αἴγινά τε νικῶνθ᾽ ἑξάκις. ἐν Μεγάροισίν τ᾽ οὐχ ἕτερον λιθίνα
ψᾶφος ἔχει λόγον. ἀλλ᾽, Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου
μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν,
ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα, δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν
90 καὶ ποτ᾽ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων. ἐπεὶ ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν
εὐθυπορεῖ, σάφα δαεὶς τέ οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν
ἔχρεον. μὴ κρύπτε κοινὸν
σπέρμ᾽ ἀπὸ Καλλιάνακτος: Ἐρατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει
θαλίας καὶ πόλις: ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου
95 ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι.

El bronce (como premio) lo conoció en Argos, objetos labrados en Arcadia y en Tebas, y los agones instaurados por ley de los beocios, y Pelene y Egina conocieron su victoria seis veces. Y en Mégara la piedra con que se vota no tiene otro nombre. Pero, ¡oh Zeus padre!, que reinas sobre las cumbres del Atabiriohonra el precepto del himno a la victoria en Olimpia, y al hombre que encontró la gloria con sus puños, y concédele un carisma lleno de veneración tanto entre conciudadanos como entre extranjeros. Pues sigue recto un camino que odia la soberbia, aprendiendo bien lo que le advertían las rectas mentes de sus nobles progenitores. No escondas la simiente común que procede de Calianacte. En verdad, con las alegrías de los Erátidas, tiene sus fiestas también la ciudad;  pero en una sola fracción de tiempo cambian de dirección los vientos, unos de un lado, otros de otro.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s