Estesícoro de Hímera

Estesícoro de Hímera (ca 630 aC – ca 550 aC)

Lírica griega arcaica

Ἐπὶ  Πελίαι  ἆθλαJuegos en honor de Pelias

Ἀποσπάσματα (Bibliotheca Augustana) 

(179b PMG =49b LGS) –  θρώισκων μὲν ἄρ’ Ἀμφιάραος ἄκοντι δὲ
νίκασεν Μελέαγρος.  Saltando venció Anfiarao, pero con la jabalina Meleagro

(178 PMG = 48 LGS)  Φλόγεον καὶ Ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα Ποδάργας,
Ἥρα δὲ Ξάνθον καὶ Κύλλαρον. … a Flógeo y Harpago, veloces hijos de Podarge, y Hera a Janto y Cílaro

Γαρυοναΐς  –  Gerioneida

 Ἀποσπάσματα  (Bibliotheca Augustana)

(S15 SLG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ] πεφορυ-
γ]μένος αἵματ[ι . . . . .] . . [. .]ι τε χολᾶι,

ἀντίστροφή.  ὀλεσάνορος αἰολοδε[ίρ]ου
6 ὀδύναισιν Ὕδρας· σιγᾶι δ’ ὅ γ’ ἐπι-
κλοπάδαν [ἐ]νέρεισε μετώπωι·

…. manchado con sangre y bilis, con /por/entre (¿?) dolores de la Hidra destructora de hombres, de cuello cambiante; en silencio él, a hurtadillas, se clavó en su rostro;

διὰ δ’ ἔσχισε σάρκα [καὶ] ὀ[στ]έα δαί-
μονος αἴσαι·

desgarró carne y huesos por asignación del destino

10 διὰ δ’ ἀντικρὺ σχέθεν οἰ[σ]τὸς ἐπ’ ἀ-
κροτάταν κορυφάν,
ἐμίαινε δ’ ἄρ’ αἵματι πορφ[υρέωι
θώρακά τε καὶ βροτόεντ[α μέλεα·

quedó clavada la flecha enfrente, sobre la punta de la cabeza, y entonces manchaba con sangre púrpura el pecho y los miembros mortales

ἔποδος. ἀπέκλινε δ’ ἄρ’ αὐχένα Γαρ[υόνας
15  ἐπικάρσιον, ὡς ὅκα μ[ά]κω[ν
ἅτε καταισχύνοισἁπαλὸν [δέμας
αἶψ’ ἀπὸ φύλλα βαλοῖσα ν[

Inclinó entonces el cuello Gerión, de través, como cuando una amapola, como si humillase su delicada piel, arrojando al momento sus hojas …

Fragmento 8 (poesialatina.it)

Ἀέλιος δ’ Ὑπεριονίδας δέπας ἐσκατέβαινε
χρύσεον, ὄφρα δι’ ὠκεανοῖο περάσας
ἀφίκοιθ’ ἱαρᾶς ποτὶ βένθεα νυκτὸς ἐρεμνᾶς,
ποτὶ ματέρα κουριδίαν τ’ ἄλοχον παίδας τε φίλους
ὁ δ’ ἐς ἄλσος ἔβα δάφναισι κατάσκιον
ποσὶ παῖς Διός.

Helios Hiperionida entró en la copa de oro para, atravesando el Océano, llegar a las profundidades de la oscura noche sagrada, junto a su madre, y su esposa legítima y sus amados hijos, mientras él entraba en el bosque sombreado por laureles a pie, el hijo de Zeus (Héracles)

[ Θηβαΐς ] Tebaida

Ἀπόσπασμα (Bibliotheca Augustana)(Pap. Lille 76 A II + 73 I Bremer 1987a)

Ἰλίου  πέρσις – El saqueo de Troya

Ἀπόσπασμα (Bibliotheca Augustana)(200 PMG)

ὤικτιρε γὰρ αὐτὸν ὕδωρ
αἰεὶ φορέοντα Διὸς κούρα βασιλεῦσιν.

Sintió pena por él (Epeo), que siempre transportaba agua a los reyes, la hija de Zeus

Νόστοι Regresos

Ἀπόσπασμα (Bibliotheca Augustana)(209 PMG = 79 LGS)

Ἑλένη Helena

Ἀπόσπασμα – (Bibliotheca Augustana)  (187 PMG)

πολλὰ μὲν Κυδώνια μᾶλα ποτερρίπτουν ποτὶ δίφρον ἄνακτι,
πολλὰ δὲ μύρσινα φύλλα
καὶ ῥοδίνους στεφάνους ἴων τε κορωνίδας οὔλας.

Muchas manzanas cidonias (membrillos) le arrojaban dentro del carro al soberano (Menelao), y muchas hojas de mirto y coronas de rosas y entrelazadas guirnaldas de violetas.

ΠαλινωιδίαPalinodia

Ἀπόσπασμα – (Bibliotheca Augustana) Platonis Phaedrus 243a/b:

243a  . . . ἔστιν δὲ τοῖς ἁμαρτάνουσι περὶ μυθολογίαν καθαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅμηρος μὲν οὐκ ᾔσθετο, Στησίχορος δέ. τῶν γὰρ ὀμμάτων στερηθεὶς διὰ τὴν Ἑλένης κακηγορίαν οὐκ ἠγνόησεν ὥσπερ Ὅμηρος, ἀλλ’ ἅτε μουσικὸς ὢν ἔγνω τὴν αἰτίαν, καὶ ποιεῖ εὐθὺς· Hay, para los equivocados en relación con la mitología, un antiguo rito de expiación, que Homero no conoció, pero sí Estesícoro. Pues, privado de sus ojos por su difamación de Helena, no permaneció ignorante, como Homero, sino que al ser devoto de las Musas conoció el motivo, e inmediatamente hace este poema:
(192 PMG) οὐκ ἔστ’ ἔτυμος λόγος οὗτος,
οὐδ’ ἔβας ἐν νηυσὶν εὐσέλμοις,
243b       οὐδ’ ἵκεο Πέργαμα Τροίας.
No es verdadero aquel relato: ni embarcaste en naves de buenos bancos, ni llegaste a la fortaleza de Troya.

καὶ ποιήσας δὴ πᾶσαν τὴν καλουμένην Παλινωιδίαν παραχρῆμα ἀνέβλεψεν. Y componiendo toda la llamada «Palinodia», al momento volvió a ver

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s