Alceo de Mitilene

Alceo de Mitilene (ca. 630 – ca. 580 a.C.)

Lírica griega arcaica

Navicula Bacchi: Αλκαιος 24aDMétrica: Estrofa alcaica (poesialatina.it)

[ ]·ρά·α τόδε Λέσβιοι
···]····εὔδειλον τέμενος μέγα
ξῦνον κά[τε]σσαν ἐν δὲ βώμοις
ἀθανάτων μακάρων ἔθηκαν

κἀπωνύμασσαν ἀντίαον Δία
σὲ δ’ Αἰολήιαν [κ]υδαλίμαν θέον
πάντων γενέθλαν, τὸν δὲ τέρτον
τόνδε κεμήλιον ὠνύμασσ[α]ν

Ζόννυσσον ὠμήσταν. ἄ[γι]τ’ εὔνοον
θῦμον σκέθοντες ἀμμετέρα[ς] ἄρας
ἀκούσατ’, ἐκ δὲ τῶν[δ]ε μόχθων
ἀργαλέας τε φύγας ρ[ύεσθε·

Los lesbios levantaron, bien visible, este gran recinto sagrado común, y dentro colocaron altares de dioses bienaventurados, y a Zeus le dieron el sobrenombre de «Suplicante», y a ti «Eolia», divinidad renombrada, engendradora de todo, y a este, el tercero, lo llamaron «κεμήλιον», a Dionisos, comedor de carne cruda. Ea, ἄ[γι]τ’, teniendo una predisposición favorable, escuchad nuestras súplicas y libradnos de estas cargas y del penoso exilio.

  • βώμοις: Ac pl masc (*ονς > οις en lesbio)

τὸν ῎Υρραον δὲ πα[ῖδ]α πεδελθέτω
κήνων Ἐ[ρίννυ]ς ὤς ποτ’ ἀπώμνυμεν
τόμοντες ἄ··[ ´·]Ν··
μηδάμα μηδ’ ἔνα τὼν ἐταίρων

ἀλλ’ ἢ θάνοντες γᾶν ἐπιέμμενοι
κείσεσθ’ ὐπ’ ἄνδρων οἲ τότ’ ἐπικ .. ‘ ῃν
ἤπειτα κακκτάνοντες αὔτοις
δᾶμον ὐπὲξ ἀχέων ρύεσθαι.

Y al hijo de Hirras, que le persiga la Erinis de aquellos, pues entonces juramos, al tiempo que cortábamos (el cuello de un animal)(?) nunca a ninguno, ni a uno solo, sino o, muriendo, cubiertos de tierra yacer por hombres que entonces ἐπικ …luego, matándolos a ellos, liberar al pueblo de sus sufrimientos.

κήνων ὀ φύσγων οὐ διελέξατο
πρὸς θῦμον ἀλλὰ βραιδίως πόσιν
ἔ]μβαις ἐπ’ ὀρκίοισι δάπτει
τὰν πόλιν ἄμμι δέδ[·]··[·]·ί·αις

οὐ κὰν νόμον [·]ον··[ ]´[ ]
γλαύκας ἀ[·]··[·]··[
γεγρά·[
Μύρσιλ[ο

···]·[

El Barrigudo no habló  al corazón de aquellos, sino que saltando despreocupadamente sobre los juramentos  con sus pies, devora la ciudad, a nosotros…

Navicula Bacchi: Αλκαιος 31D

ὤ]νηρ οὖτ[ος ὀ μαιόμενος τὸ μέγα κρέτος
ὀν]τρέψ[ειτάχα τὰν πόλιν· ἀ δ’ ἔχεται ρόπας

ese hombre, el que ansía el máximo poder, alterará pronto la ciudad; ella tiene vaivenes…

Navicula Bacchi: Αλκαιος 46aD

ἀσυννέτημμι τὼν ἀνέμων στάσιν,
τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται,
τὸ δ’ ἔνθεν, ἄμμες δ’ ὂν τὸ μέσσον
νᾶι φορήμμεθα σὺν μελαίναι

χείμωνι μόχθεντες μεγάλωι μάλα·
πὲρ μὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν ἔχει,
λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη,
καὶ λάκιδες μέγαλαι κὰτ αὖτο,

χόλαισι δ’ ἄγκυρραι

No comprendo la revuelta de los vientos, pues por un lado gira una ola, y otra por otro lado, y nosotros en medio somos arrastrados con la negra nave, padeciendo enormemente por la terrible tempestad; el agua de la sentina cubre la base del mástil, la vela, toda desgarrada ya, y grandes jirones en ella, las anclas se aflojan

Alcaeus Fragmenta fr. 283 (poesia latina.it)

Navicula Bacchi: Αλκαιος 39D

νῦν χρῆ μεθύσθην  καί τινα πὲρ βίαν
πώνην, ἐπεὶ δὴ κάτθανε Μύρσιλος,…

Ahora hay que emborracharse y beber más allá de cualquier límite, pues ha muerto Mírsilo

Alcaeus Fragmenta fr. 333 (poesia latina.it)

οἶνος γὰρ ἀνθρώπω δίοπτρον

el vino (es) un medio para ver dentro del hombre

Alcaeus Fragmenta fr. 335 (poesia latina.it)

οὐ χρῆ κάκοισι θῦμον ἐπιτρέπην,
προκόψομεν γὰρ οὐδὲν ἀσάμενοι,
ὦ Βύκχι, φαρμάκων δ’ ἄριστον
οἶνον ἐνεικαμένοις μεθύσθην

no hay que ceder el ánimo ante los males, pues nada avanzaremos amargándonos, oh Bicquis, y el mejor de los remedios (es), trayéndonos vino, emborracharnos

Navicula Bacchi: Αλκαιος 90D

  • Alcaeus: Fragments 335 and 338 William S. Annis Aoidoi.org

ὔει μὲν ὀ Ζεῦς, ἐκ δ’ ὀράνω μέγας
χείμων, πεπάγαισιν δ’ ὐδάτων ρόαι …
[ ἔνθεν ]
[ ]
κάββαλλε τὸν χείμων’, ἐπὶ μὲν τίθεις
πῦρ ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως
μέλιχρον, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσαι
μόλθακον ἀμφι[ ] γνόφαλλον

Llueve Zeus, y desde el cielo (cae) una gran tormenta, y se han helado las corrientes de las aguas … de donde … (tú) expulsa el mal tiempo, poniendo un fuego, y mezclando vino dulce como miel  generosamente, y además (poniendo) a uno y otro lado de la cabeza un blando cojín …

Alcaeus Fragmenta fr. 341 (poesia latina.it)

αἴ κ’ εἴπηις τὰ θέληις ‹καί κεν› ἀκούσαις τά κεν οὐ θέλοις

Si dices lo que quieres, podrías oír lo que no quieres

Navicula Bacchi: Αλκαιος 96D

πώνωμεν· τί τὰ λύχν’ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα·
κὰδ +δ’ ἄερρε κυλίχναις μεγάλαις +αιταποικιλλισ+·
οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεον
ἀνθρώποισιν ἔδωκ’. ἔγχεε κέρναις ἔνα καὶ δύο
πλήαις κὰκ κεφάλας, [ἀ] δ’ ἀτέρα τὰν ἀτέραν κύλιξ
ὠθήτω.

Navicula Bacchi: Αλκαιος 94D

τέγγε πλεύμονας οἴνωι, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ’ ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαις’ ὐπὰ καύματος,
ἄχει δ’ ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ …
ἄνθει δὲ σκόλυμος, νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται
λέπτοι δ’ ἄνδρες, ἐπεὶ [ ] κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος
ἄσδει

Alcaeus Fragmenta fr. 348 (poesia latina.it)

…τὸν κακοπατρίδαν
Φίττακον πόλιος τὰς ἀχόλω καὶ βαρυδαίμονος
ἐστάσαντο τύραννον, μέγ’ ἐπαίνεντες ἀόλλεες

Navicula Bacchi: Αλκαιος 101D

ὠς γὰρ δήποτ’ Ἀριστόδαμον φαῖς’ οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρται λόγον
εἴπην, χρήματ’ ἄνηρ, πένιχρος δ’ οὐδ’ εἲς πέλετ’ ἔσλος οὐδὲ τίμιος

Alcaeus Fragmenta fr. 364 (poesia latina.it)

ἀργάλεον Πενία κάκον ἄσχετον, ἀ μέγαν
δάμναι λᾶον Ἀμαχανίαι σὺν ἀδελφέαι

Alcaeus Fragmenta fr. 366 (poesia latina.it)

οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα

Alcaeus Fragmenta fr. 367 (poesia latina.it)

ἦρος ἀνθεμόεντος ἐπάιον ἐρχομένοιο …
ἐν δὲ κέρνατε τὼ μελιάδεος ὄττι τάχιστα
κράτηρα …

Alcaeus Fragmenta fr. 374 (poesia latina.it)

δέξαι με κωμάσδοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαι

Alcaeus Fragmenta fr. 380 (poesia latina.it)

ἔπετον Κυπρογενήας παλάμαισιν

Alcaeus Fragmenta fr. 383 (poesia latina.it)

ἰόπλοκ’ ἄγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s