Mimnermo de Colofón

Mimnermo de Colofón (finales del siglo VII a. C.)

Lírica griega arcaica

“π. Ἀφροδίτης: Μιμνέρμου:

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης,
τεθναίην ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,
κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή,
οἷ᾽ ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα
5 ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν: ἐπεὶ δ᾽ ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ
γῆρας, τ᾽ αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ καλὸν ἄνδρα τιθεῖ,
αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι,
οὐδ᾽ αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου,
ἀλλ᾽ ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν,
10 οὕτως ἄργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.

¿Qué vida, qué goce (hay) sin la dorada Afrodita? Muera yo cuando ya no me importen tales cosas:  un amor secreto y (sus) dulces premios y el lecho, que llegan a ser flores encantadoras de la juventud para hombres y mujeres; cuando sobreviene la dolorosa vejez, que hace desgradable incluso al hombre hermoso, siempre lo atormentan en sus pensamientos malas preocupaciones, y ya no se complace mirando los rayos del sol, sino que es odioso para los niños e indeseable para las mujeres, tan odiosa hizo la vejez el dios.

π. τοῦ βίου, ὅτι βραχὺς καὶ εὐτελὴς καὶ φροντίδων ἀνάμεστος: Μιμνέρμου:

ἡμεῖς δ᾽ οἷά τε φύλλα φύει πολυανθέος ὥρῃ
ἔαρος, ὅτ᾽ αἶψ᾽ αὐγῇς αὔξεται ἠελίου,
τοῖς ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης
τερπόμεθα πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν
5 οὔτ᾽ ἀγαθόν: κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι,
μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου,
δ᾽ ἑτέρη θανάτοιο: μίνυνθα δὲ γίγνεται ἥβης
καρπός, ὅσον τ᾽ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος:

Nosotros como las hojas que brotan en la estación de la primavera florida, cuando crecen al instante con los rayos del sol, semejantes a ellas, durante un tiempo fugaz gozamos con las flores de la juventud, no sabiendo, ante los dioses, nada bueno ni malo; pero las negras Keres estan al acecho, una teniendo el fin de la cruel vejez, otra, de la muerte; breve resulta el fruto de la juventud, (tanto) cuanto se extiende el sol sobre la tierra;

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης,
10 αὐτίκα δὴ τεθνάναι βέλτιον βίοτος:
πολλὰ γὰρ ἐν θυμῷ κακὰ γίγνεται: ἄλλοτε οἶκος
τρυχοῦται, πενίης δ᾽ ἔργ᾽ ὀδυνηρὰ πέλει:
ἄλλος δ᾽ αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα
ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀΐδην:
15 ἄλλον νοῦσος ἔχει θυμοφθόρος: οὐδέ τίς ἐστιν
ἀνθρώπων Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδῷ.

y además, tan pronto se pasa el límite de esta etapa (de la vida), mejor es morir al momento que la vida: pues muchos males surgen en el ánimo; unas veces la casa se arruina y siguen los duros trabajos de la pobreza; otro a su vez carece de hijos y, añorándolos muchísimo, marcha bajo tierra hacia Hades; a otro le atrapa una enfermedad destructora de su ánimo; no hay ninguno de los hombres a quien Zeus no dé muchos males.

“ψόγος γήρως Μιμνέρμου:

τὸ πρὶν ἐὼν κάλλιστος, ἐπὴν παραμείψεται ὥρη,
οὐδὲ πατὴρ παισὶν τίμιος οὔτε φίλος.

Siendo antes el más hermoso, cuando el tiempo pasa, ni el padre (es) para sus hijos respetado y amado.

“ψόγος γήρως: Μιμνέρμου Ναννοῦς:

Τιθωνῷ μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον Ζεὺς
γῆρας, καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου.

A Titón (le) dio Zeus tener un mal interminable: la vejez, que (es) más horrible que la dolorosa muerte.

“ψόγος γήρως: Μιμνέρμου Ναννοῦς:

 

ἀλλ᾽ ὀλιγοχρόνιος γίγνεται ὥσπερ ὄναρ
ἥβη τιμήεσσα: τὸ δ᾽ ἀργαλέον καὶ ἄμορφον
γῆρας ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτίχ᾽ ὑπερκρέμαται
ἐχθρὸν ὁμῶς καὶ ἄτιμον, τ᾽ ἄγνωστον τιθεῖ ἄνδρα,
βλάπτει δ᾽ ὀφθαλμοὺς καὶ νόον ἀμφιχυθέν.

pero es breve como un sueño la juventud estimada; la dolorosa y deforme vejez pende en seguida sobre la cabeza, odiosa y sin honra, (vejez) que hace al hombre irreconocible y envolviéndo(lo)  daña sus ojos y su mente.

π. Σόλωνος: φασὶ δ᾽ αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντος:

αἲ γὰρ ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων μελεδωνῶν
ἑξηκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου:

¡Ojalá sin enfermedades ni dolorosas inquietudes (me) alcanzase con sesenta años el destino de la muerte!

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s