Sófocles, Áyax 1-35

Sófocles (Σοφοκλῆς 496 aC – 406 aC)

Áyax, 1-35. (Perseus)

Ἀθήνα.-  ἀεὶ μέν, παῖ Λαρτίου, δέδορκά σε
πεῖράν τιν᾽ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον:
καὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ
Αἴαντος, ἔνθα τάξιν ἐσχάτην ἔχει,
5 πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον
ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχθ᾽, ὅπως ἴδῃς
εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον. εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει
κυνὸς Λακαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις.

Atena.- Siempre, oh hijo de Laertes, te veo persiguiendo una forma de atrapar a alguno de tus enemigos; también ahora te veo por las tiendas del barco de Áyax, donde tiene su puesto, el extremo (del campamento), cazando y midiendo las huellas recién marcadas de aquél, para ver si (está) dentro o no (está) dentro. Bien te lleva tu rastreo de buen olfato, como el de una perra laconia.

ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει, κάρα
10 στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρας ξιφοκτόνους.
καί σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης
ἔτ᾽ ἔργον ἐστίν, ἐννέπειν δ᾽ ὅτου χάριν
σπουδὴν ἔθου τήνδ᾽, ὡς παρ᾽ εἰδυίας μάθῃς.

Pues dentro se encuentra desde hace poco el hombre, chorreando sudor en la cara y las manos mortales con espada. Y ya no hay ninguna necesidad de que tú intentes mirar dentra de esta puerta, sino de que digas con qué motivo emprendes esta vigilancia, para que aprendas de la que sabe

Ὀδυσσεύς

φθέγμ᾽ Ἀθάνας, φιλτάτης ἐμοὶ θεῶν,
15 ὡς εὐμαθές σου, κἂν ἄποπτος ᾖς ὅμως,
φώνημ᾽ ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ
χαλκοστόμου κώδωνος ὡς Τυρσηνικῆς.

Oh voz de Atenea, de la más amada para mí de los dioses, cuán inteligible oigo de ti tu voz, aunque seas invisible, y lo capto con mi entendimiento, como el (sonido) de una trompeta tirrena de boca broncínea.

καὶ νῦν ἐπέγνως εὖ μ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ δυσμενεῖ
βάσιν κυκλοῦντ᾽, Αἴαντι τῷ σακεσφόρῳ:
20 κεῖνον γάρ, οὐδέν᾽ ἄλλον, ἰχνεύω πάλαι.

También ahora has sabido bien que doy vueltas en mi rastreo en torno a un hombre hostil, Áyax el portador de escudo; pues a él, a ningún otro, acecho hace rato.

νυκτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσκοπον
ἔχει περάνας, εἴπερ εἴργασται τάδε:
ἴσμεν γὰρ οὐδὲν τρανές, ἀλλ᾽ ἀλώμεθα:
κἀγὼθελοντὴς τῷδ᾽ ὑπεζύγην πόνῳ.

Pues esta noche ha llevado a cabo contra nosotros un acto incomprensible, si es que él lo ha hecho: pues no sabemos nada cierto, sino que estamos perdidos (perplejos); y yo, voluntario, me he sometido a esta tarea.

25 ἐφθαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκομεν
λείας ἁπάσας καὶ κατηναρισμένας
ἐκ χειρὸς αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις.

Pues acabamos de encontrar masacradas las reses del botín, todas, y muertas por mano de hombre junto con los propios guardianes de los rebaños.

τήνδ᾽ οὖν ἐκείνῳ πᾶς τις αἰτίαν νέμει.

Todos atribuyen esta culpa a aquel.

καί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον
30 πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει
φράζει τε κἀδήλωσεν: εὐθέως δ᾽ ἐγὼ
κατ᾽ ἴχνος ᾁσσω, καὶ τὰ μὲν σημαίνομαι,
τὰ δ᾽ ἐκπέπληγμαι κοὐκ ἔχω μαθεῖν ὅτου.

Y a mí un testigo que lo vio solo, saltando en el llano con espada  recién empapada, me lo cuenta y me lo ha señalado: inmediatamente yo me lanzo tras su rastro, y unas (huellas) las interpreto, pero por otras estoy confuso y no puedo saber de quién (son).

καιρὸν δ᾽ ἐφήκεις: πάντα γὰρ τά τ᾽ οὖν πάρος
35 τά τ᾽ εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί.

A tiempo llegas, pues en todo me dejo gobernar por tu mano, en lo de antes y en lo de más adelante.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s