Ilíada XVI 638-683.  Muerte de Sarpedón.

Homero – épica griega

Homero – Antología de textos

  • Ilíada XVI 638-683.  (Perseus). Muerte de Sarpedón, lucha por sus armas, y Apolo lava el cadáver para entregarlo a Hypnos y Thánatos.

οὐδ᾽ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον
ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν
640 ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους.

Y ya ni un hombre especialmente observador hubiera reconocida a Sarpedón, después de que estaba envuelto de dardos y sangre y polvo desde la cabeza, sin interrrupción, hasta la punta de los pies.

οἳ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
σταθμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει:

ellos sin cesar seguían agitándose en torno al cadáver, como cuando las moscas en una granja zumban por los recipientes rebosantes de leche en la estación primaveral, cuando la leche desborda las vasijas.

ὣς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς
645 τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαεινώ,
ἀλλὰ κατ᾽ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο θυμῷ,
πολλὰ μάλ᾽ ἀμφὶ φόνῳ Πατρόκλου μερμηρίζων,
ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ
650 χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ᾽ ὤμων τεύχε᾽ ἕληται,
ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν.

así entonces ellos en torno se agitaban en torno al cadáver, y en ningún momento Zeus desvió de la violenta lucha sus ojos brillantes, sino que hacia ellos en todo momento dirigía su mirada y meditaba en su ánimo, reflexionando mucho intensamente acerca de la muerte de Patroclo, si ya también a él en la violenta lucha allí mismo sobre Patroclo, semejante a un dios, el glorioso Héctor lo atravesaría con su bronce, y arrancaría de sus hombros la armadura, o si todavía extendería el agudo sufrimiento sobre muchos.

ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι
ὄφρ᾽ ἠῢς θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
ἐξαῦτις Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν
655 ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ᾽ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.

Y así le pareció (a Zeus) reflexionando, ser mejor, que el bravo compañero de armas del Pelida Aquiles una vez más rechazase a los troyanos y a Héctor, equipado con bronce, hacia la ciudadela, y arrebatase la vida de muchos.

Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν:
ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς φύγαδ᾽ ἔτραπε, κέκλετο δ᾽ ἄλλους
Τρῶας φευγέμεναι: γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα.

Y a Héctor antes que a ningún otro le infundió un ánimo debilitado: subiendo al carro dio la vuelta hacia la fuga, y urgió a los troyanos a huir: reconoció la sagrada balanza  de Zeus.

ἔνθ᾽ οὐδ᾽ ἴφθιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλὰ φόβηθεν
660 πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ
κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει: πολέες γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ
κάππεσον, εὖτ᾽ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων.

Entonces ni los forzudos licios permanecían, sino que temieron todos, después de que vieron a su rey abatido en su corazón, yaciente en un montón de cadáveres: pues muchos cayeron sobre él, cuando el Cronión hizo más intensa la fuerte contienda.

οἳ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε᾽ ἕλοντο
χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας
665 δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός.

Ellos (los griegos) entonces arrancaron de los hombros de Sarpedón las armas de bronce, y las dio, para que las llevaran a las cóncavas naves, a sus compañeros, el esforzado hijo de Meneceo.

καὶ τότ᾽ Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς: y entonces a Apolo le decía Zeus, que amontona las nubes:

εἰ δ᾽ ἄγε νῦν φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον
ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα
πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι
670 χρῖσόν τ᾽ ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσον:

«adelante, ahora, querido Febo, limpia la negruzca sangre, tras sacar a Sarpedón de entre los dardos, y después llevándolo bastante lejos, lávalo en las corrientes de un río, y úngelo con ambrosía, y viste inmortales ropas en torno a él.

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι
ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
θήσουσ᾽ ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ,
ἔνθά ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε
675 τύμβῳ τε στήλῃ τε: τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.’

y envíalo al mismo tiempo, para que sea conducido por guías ligeros, hermanos gemelos, Sueño y Muerte, que rápidamente lo depositarán en el opulento pueblo de la extensa Licia, donde lo enterrarán solemnemente sus hermanos y familiares con una tumba y una estela: pues este es el privilegio de los muertos.

ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.

así decía, y a continuación no desobedeció a su padre Apolo.

βῆ δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν,
αὐτίκα δ᾽ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας
πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσεν ποταμοῖο ῥοῇσι
680 χρῖσέν τ᾽ ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσε:

Bajó por los montes Ideos a la estruendosa batalla, e inmediatamente, levantando de entre los dardos al divino Sarpedón, llevándolo bastante lejos, lo lavó en las corrientes de un río y lo ungió con ambrosía, y vistió inmortales ropas en torno a él.

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι,
ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
κάτθεσαν ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ.

y lo envió al mismo tiempo, para ser conducido por guías ligeros, hermanos gemelos, Sueño y Muerte, que rápidamente lo depositaron en el opulento pueblo de la extensa Licia.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s