Apol·lodor, Epítome I,4: Teseu mata Damastes

Recordem el mite de Teseu, i especialment els perills que va afrontar en el camí de Trezen a Atenes:

TeseuText grec (Perseus)

[4] ἕκτον ἀπέκτεινε Δαμάστην, ὃν ἔνιοι Πολυπήμονα λέγουσιν. οὗτος τὴν οἴκησιν ἔχων παρ᾽ ὁδὸν ἐστόρεσε δύο κλίνας, μίαν μὲν μικράν, ἑτέραν δὲ μεγάλην, καὶ τοὺς παριόντας ἐπὶ ξένια καλῶν τοὺς μὲν βραχεῖς ἐπὶ τῆς μεγάλης κατακλίνων σφύραις ἔτυπτεν, ἵν᾽ ἐξισωθῶσι τῇ κλίνῃ, τοὺς δὲ μεγάλους ἐπὶ τῆς μικρᾶς, καὶ τὰ ὑπερέχοντα τοῦ σώματος ἀπέπριζε. καθάρας οὖν Θησεὺς τὴν ὁδὸν  εἰς Ἀθήνας.

Traducció literal:

(Teseu) va matar ἀπέκτεινε sisè ἕκτον  (en sisè lloc) Damastes Δαμάστην, que ὃν alguns ἔνιοι  anomenen λέγουσιν «Polipemon» Πολυπήμονα . Aquest οὗτος, que tenía ἔχων la vivenda τὴν οἴκησιν al costat del camí παρ᾽ ὁδὸν, va estendre ἐστόρεσε dos llits δύο κλίνας, un petit μίαν μὲν μικράν, i un altre gran ἑτέραν δὲ μεγάλην, i, oferint hospitalitat ἐπὶ ξένια καλῶν als que passaven per davant τοὺς παριόντας, tombant κατακλίνων els baixets τοὺς μὲν βραχεῖς sobre el (llit) gran ἐπὶ τῆς μεγάλης, (els) colpejava ἔτυπτεν amb martells σφύραις, perquè ἵν᾽ estiguessin igualats ἐξισωθῶσι al llit τῇ κλίνῃ, i (tombant) els alts τοὺς δὲ μεγάλους sobre el (llit) petit ἐπὶ τῆς μικρᾶς, serrava ἀπέπριζε les parts que sobresortien τὰ ὑπερέχοντα del cos τοῦ σώματος.

I així οὖν, havent netejat καθάρας el camí τὴν ὁδὸν, Teseu Θησεὺς arribava ἧκεν a Atenes εἰς Ἀθήνας

Llengua: formes o construccions a destacar / explicar / repassar / investigar…

Traducció en anglès: (Perseus) [4] Sixth, he slew Damastes, whom some call Polypemon.1 He had his dwelling beside the road, and made up two beds, one small and the other big; and offering hospitality to the passers-by, he laid the short men on the big bed and hammered them, to make them fit the bed; but the tall men he laid on the little bed and sawed off the portions of the body that projected beyond it.

So, having cleared the road, Theseus came to Athens.

Theseus-Procrustes-British-Museum-detail

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s