Luciano, Diálogos marinos II “Poseidón y el Cíclope”

Texto y traducción literal:

Κύκλωψ  πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ με κοιμωμένῳ ἐπιχειρήσας.

πάτερ, Oh padre, οἷα qué cosas / qué males πέπονθα  he sufrido  ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου,  por el maldito extranjero, ὃς  que / quien / el cual  μεθύσας  με emborrachándome  ἐξετύφλωσέ me cegó ἐπιχειρήσας atacándo(me) (a mí) κοιμωμένῳ dormido ( que dormía / mientras dormía).

Κύκλωψ Τὸ μὲν πρῶτον Οὖτιν αὑτὸν ἀπεκάλει, ἐπεὶ δὲ διέφυγε καὶ ἔξω ἦν βέλους, Ὀδυσσεὺς ὀνομάζεσθαι ἔφη.

Τὸ  πρῶτον  Al principio ἀπεκάλει  se llamaba αὑτὸν  a sí mismo Οὖτιν Nadie“; δὲ pero ἐπεὶ  cuando διέφυγε  huyó καὶ ἦν  y estaba ἔξω βέλους fuera de mi alcance, –más literal: “fuera / lejos de armas arrojazadizas” –  ἔφη decía ὀνομάζεσθαι llamarse  ὈδυσσεὺςOdiseo

cyclop_baur14

Κύκλωψ Κατέλαβον ἐν τῷ ἄντρῳ ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας πολλούς τινας, ἐπιβουλεύοντας δῆλον ὅτι τοῖς ποιμνίοις: ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμαπέτρα δέ ἐστι παμμεγέθηςκαὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα ἐναυσάμενος ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐφάνησαν ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι: ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας. ἐνταῦθα πανουργότατος ἐκεῖνος, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν, δίδωσί μοι πιεῖν φάρμακόν τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον: ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ ἀνεστρέφετο καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην, τέλος δὲ ἐς ὕπνον κατεσπάσθην. δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν καὶ πυρώσας γε προσέτι ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου τυφλός εἰμί σοι, Πόσειδον.

Κύκλωψ Κατέλαβον Capturé ἐν τῷ ἄντρῳ en la cueva ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας volviendo / al volver del pastoreo,  πολλούς τινας a muchos hombres, ἐπιβουλεύοντας tramando /planeando malas ideas δῆλον ὅτι -era evidente- τοῖς ποιμνίοις contra los rebaños: ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμα pues cuando puse en la entrada la tapa — πέτρα δέ ἐστι παμμεγέθης es una piedra enormeκαὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα y encendí el fuego ἐναυσάμενος prendiendo ἔφερον δένδρον el árbol que traía ἀπὸ τοῦ ὄρους desde la montaña, ἐφάνησαν se hicieron visibles ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι intentando ocultarse: ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν yo, agarrando a algunos de ellos, ὥσπερ εἰκὸς ἦν como era natural, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας (los) devoré, siendo /al ser / ya que eran ladrones.

800px-Villa_Del_Casale_Vestibolo_Di_Polifemo_room_44.jpg

ἐνταῦθα πανουργότατος ἐκεῖνος Entonces aquel bribón / malvado, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν ya sea Nadie o Odiseo, δίδωσί μοι πιεῖν me ofrece para beber  φάρμακόν τι ἐγχέας un brebaje, escanciándolo /vertiéndolo en un recipiente, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, dulce y aromático ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον pero traicionero y perturbador: ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι todo me parecía enseguida dar vueltas en torno a mí, al beber καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ y la mismísima cueva ἀνεστρέφετο giraba καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην y yo ya no estaba en mí, τέλος δὲ ἐς ὕπνον κατεσπάσθην y finalmente me vi sumido en el sueño. δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν Él, afilando una estaca καὶ πυρώσας γε προσέτι e incendiándola además ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα me cegó durmiendo / mientras dormía, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου y desde aquello τυφλός εἰμί σοι (dativo ético) me tienes ciego, Πόσειδον, oh Poseidón.

421099_3398662608417_1325318326_3288858_1815166614_n

Κύκλωψ Ἀλλ̓ ἐγὼ ἀφεῖλον, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν ἐθήρων τὰς χεῖρας ἐκπετάσας , μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα ἐς τὴν νομήν, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ  ὁπόσα ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ por mí.

Κύκλωψ Ἀλλ̓ ἐγὼ ἀφεῖλον, yo (la) retiré, ὡς μᾶλλον αὐτὸν λάβοιμι ἐξιόντα para poderlo coger mejor al salir, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν y sentándome junto a la puerta ἐθήρων cazaba / intentaba cazar(los) τὰς χεῖρας ἐκπετάσας extendiendo las manos, μόνα παρεὶς τὰ πρόβατα ἐς τὴν νομήν enviando solos los rebaños a los pastos, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ encargando al carnero  ὁπόσα ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν cuantas cosas era necesario que él hiciese ὑπὲρ ἐμοῦ por mí.

interior_homer_odysseyBkIX413to479

Κύκλωψ  συνεκάλεσα, πάτερ, καὶ ἧκον: ἐπεὶ δὲ ἤροντο τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα κἀγὼ ἔφην ὅτι Οὐτίς  ἐστι, μελαγχολᾶν οἰηθέντες με ᾤχοντο ἀπιόντες. οὕτω κατεσοφίσατό με κατάρατος τῷ ὀνόματι. καὶ μάλιστα ἠνίασέ με, ὅτι καὶ ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν, Οὐδὲ πατήρ, φησίν, Ποσειδῶν ἰάσεταί σε.

Συνεκάλεσα, πάτερ, καὶ ἧκον (los) llamé, padre, y vinieron: ἐπεὶ δὲ pero cuando ἤροντο preguntaron τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα el nombre del atacante κἀγὼ ἔφην ὅτι y yo decía que Οὐτίς  ἐστι “Es nadie”, μελαγχολᾶν οἰηθέντες με pensando que yo desvariaba ᾤχοντο ἀπιόντες se iban alejándose. οὕτω κατεσοφίσατό με κατάρατος τῷ ὀνόματι Así me engañó el maldito con el nombre. καὶ μάλιστα ἠνίασέ με y lo que más me afligió, ὅτι καὶ ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν que encima, echándome en cara mi desgracia, Οὐδὲ πατήρ φησίν “ni tu padre”, me dice , Ποσειδῶν ἰάσεταί σεPoseidón te curará.”

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s